תורה שבעל פה ב'

יוסף רזניק תגובות: 0

החכמים שחיו מאמצע תקופת בית שני עד כ-100 שנה לאחר החורבן, נקראו 'תַּנָּאִים'. הידועים ביותר מתוכם היו הלל ושמאי, רבן יוחנן בן זכאי - נשיא הדור בתקופת החורבן, רבן גמליאל, רבי יהושע בן חנניה, רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי עקיבא ותלמידיו - רבי מאיר, רבי יהודה בר אילעי ורבי שמעון בר יוחאי. חכמים אלו חיברו משניות, שהן קטעים קצרים שמסבירים דינים מדיני התורה. השם 'משניות' נובע מהעובדה שהתנאים ותלמידיהם היו שונים (=חוזרים, משננים) אותן בעל-פה. גם השם 'תנאים' בא מאותה לשון, שכן בארמית האות שי'ן מתחלפת בתי'ו.

 

אתה צודק - וגם הוא

חיבור המשניות היה תחילת התהליך של גיבוש התורה שבעל פה לנוסח קבוע. אבל המשניות עדיין לא הועלו על הכתב, ולכל חכם היו משניות משלו. בתקופה זו גם החלו להתרבות המחלוקות: תנאים שונים פסקו הלכה בצורה שונה, והסנהדרין חדלה מלהכריע הלכה באופן חד משמעי. ידועות במיוחד המחלוקות בין 'בית הלל' (תלמידיו של הלל) ל'בית שמאי' (תלמידיו של שמאי). מחלוקות אלו הוכרעו על ידי בת-קול מן השמים, שקבעה שבשני הצדדים יש אמת, אבל ההלכה היא כבית הלל.

 

רגע, אני כבר רושם...

חורבן הבית השני והגלות שבעקבותיו, כשלון מרד בר כוכבא וגזירות השמד של הרומאים שאסרו על לימוד התורה, גרמו לסכנה ממשית שהתורה שבעל פה תשתכח לגמרי חלילה. באותו זמן הנהיג את העם רבי יהודה הנשיא, הנחשב לאחרון התנאים. הוא החליט שבמצב זה יש הכרח לכתוב את התורה שבעל פה כדי שלא תאבד, ולכן ערך וכתב את חיבור המשנה, הכולל את דברי כל התנאים שלדעתו היתה להם חשיבות להלכה. משניות שלא נכנסו לחיבור המשנה, נקראות 'ברייתות' (=חיצוניות).

 

בוא נעשה סדר

המשנה מחולקת לששה 'סדרים', ובהם 63 'מסכתות':

סדר זרעים - עוסק בכל המצוות הקשורות לחקלאות, כמו שמיטה, תרומות ומעשרות, וגם בדיני תפילה וברכות.

סדר מועד - עוסק בענייני שבת ומועדים.

סדר נשים - עוסק בענייני משפחה: נישואין, גירושין ועוד.

סדר נזיקין - עוסק בענייני ממונות וסדרי הדין והמשפט. בסוף הסדר מופיעה 'מסכת אבות' שעוסקת בענייני מוסר ומידות.

סדר קדשים - עוסק בענייני בית המקדש והקרבנות, וכן בדיני כשרות.

סדר טהרות - עוסק בדיני טומאה וטהרה.

חכמת הקבלה מייחסת חשיבות מיוחדת ללימוד המשנה, ומגלה שהוא מסייע לטהר את הנשמה (ורמז לכך: המילה 'משנה' מורכבת מאותן אותיות כמו המילה 'נשמה'). מסיבה זו גם נוהגים ללמוד משניות לעילוי נשמת אדם שנפטר.

 

וזוהי רק ההתחלה...

המשנה הייתה החיבור הראשון של התורה שבעל פה שהועלה על הכתב. אך כיוון שכל דבר כתוב זקוק לפירושים, נכתבו פירושים רבים על המשנה, שהחשוב שבהם הוא התלמוד הבבלי (הגמרא); גם על התלמוד נכתבו פירושים רבים, וכך הלכה ונוצרה הספרות התורנית העצומה הקיימת עד ימינו אלה.

 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר