מה הציל את בנימין הצדיק?
 

תגובות: 0

'אין לי מה לאכול! תציל אותי!' התחננה האשה שנכנסה למשרדו של בנימין הצדיק, האיש שהיה ממונה על חלוקת כספי הצדקה של תושבי העיר.
'הלוואי והיה לי!' אמר בנימין, 'השנה שנת בצורת, והקופה הציבורית ריקה, לא נשאר שקל!'
'אבל אם לא תעזור לי, נמות ברעב, אני ושבעת בניי!'
נכמרו רחמיו של בנימין הצדיק והוא פרנס את האישה ושבעת ילדיה על חשבונו.
לימים, חלה בנימין הצדיק ונטה למות.
אמרו המלאכים לפני הקדוש ברוך הוא:
'ריבונו של עולם, אתה אמרת: כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. ובנימין הצדיק שהחיה את האשה ושבעת בניה ימות כל כך צעיר?!'
מיד נקרע רוע גזר דינו.
סיפרו חכמים שבנימין הצדיק האריך ימים וחי עוד עשרים ושתיים שנה אחר כך.
(על פי תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא, דף יא ע'א)

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר