ספירת העומר

יוסף רזניק תגובות: 0

ספירת העומר - מה זה אומר?

פרשת 'אמור' עוסקת בהרחבה בעניין החגים והמועדים. אחת המצוות הקשורות לכך היא לספור את הימים והשבועות, החל מהיום הראשון של חול-המועד פסח (ט'ז בניסן) ועד לערב חג השבועות (ה' בסיון). חג השבועות עצמו נקרא כך משום שבדרך אליו סופרים שבעה שבועות.

כיצד סופרים בפועל?

לפי התורה היממה מתחילה מהלילה, ולכן בכל לילה, לאחר תפילת ערבית מברכים 'ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר', ואומרים את המספר של אותו יום ואת מספר השבועות שעברו. למשל, בלילה הראשון (מוצאי החג הראשון של פסח) אומרים רק: 'היום יום אחד לעומר'. בלילה ה-25 אומרים: 'היום חמישה ועשרים יום לעומר, שהם שלושה שבועות וארבעה ימים'. ובלילה האחרון אומרים: 'היום תשעה וארבעים יום לעומר שהם שבעה שבועות' (לפי נוסח האשכנזים, אומרים את המילה 'לעומר' בסוף המשפט). מי ששכח לספור בלילה, יכול לספור ביום ללא ברכה, ומי שדילג לגמרי על אחד הימים יספור מכאן ואילך ללא ברכה, כיון שהספירה אינה שלמה.

ספירה - הבנתי. אבל מהו ה'עומר'?

לימי ספירת העומר יש שתי משמעויות עיקריות. המשמעות הראשונה קשורה לעונה החקלאית: הימים שבין פסח לשבועות הם ימי הקציר, ובהם אנו מודים לה' על התבואה שצמחה ועל כך שיש לנו לחם לאכול. כשבית המקדש היה קיים, היו מביאים ביום הראשון של חול-המועד פסח, מנחה (קרבן העשוי מקמח שעורים) מהתבואה הראשונה שנקצרה. מנחה זו הייתה בכמות של עומר (ה'עומר' הוא מידת נפח, כ-2.5 ליטר), ולכן היא נקראת 'מנחת העומר' ועל שמה קרויה הספירה כולה 'ספירת העומר'. הקציר מסתיים בערך בחג השבועות, ולכן הוא נקרא גם 'חג הקציר' וגם בו היו מביאים קרבן מהתבואה החדשה - והפעם מהחיטים.

מהי המשמעות הנוספת של ימים אלו?

המשמעות השניה של תקופה זו קשורה ליציאת מצרים ולמתן תורה. עם ישראל יצא ממצרים בפסח, וקיבל את התורה בחג השבועות, ולכן חג השבועות נקרא גם 'זמן מתן תורתנו'. הימים שבין פסח לשבועות היו ימי הכנה רוחנית, ובהם בני ישראל יצאו אט-אט מהטומאה שהיו שקועים בה במצרים ונעשו ראויים לקבלת התורה. ההשפעה הרוחנית של יציאת מצרים ומתן תורה חוזרת בכל שנה ושנה, ולכן גם בימינו, 49 הימים האלה מסוגלים לתשובה ולתיקון המעשים.

האם יש משמעות נוספת על פי הקבלה לימים הללו?

לפי פנימיות התורה, כל יום מימי הספירה מכוון כנגד אחת ה'ספירות' העליונות - המידות שבהן ה' מנהיג את העולם (חסד, גבורה וכו'), ובכל יום האדם יכול לתקן בחינה מסוימת בנשמתו ובעולמות העליונים. ברוב הסידורים, לאחר המספר של כל יום, כתובה המידה השייכת לאותו יום. לאחר הספירה נוהגים לומר 'יהי רצון' ומתפללים שהספירה שספרנו, תתקן את המידה הזו.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר