חג השבועות

יוסף רזניק תגובות: 0

השבוע מסתיימים 49 ימי ספירת העומר, ומיד לאחריהם מגיע חג השבועות, הקרוי כך על שם שבעת השבועות של ימי הספירה.

לחג השבועות ישנן שתי משמעויות עיקריות: הראשונה שבהן קשורה לעונה החקלאית. בתקופה זו קוצרים את התבואה, ולכן שבועות נקרא גם 'חג הקציר'. כשבית המקדש היה קיים, היו מביאים בשבועות קרבן מיוחד מהחיטה החדשה, כהודאה לה' על התבואה שצמחה.

משבועות ואילך מתחיל קטיף הפירות, ולכן מיום זה והלאה מתחילים להביא ביכורים: כל מי שגידל פירות משבעת המינים (חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית ותמר), היה מביא לבית המקדש את הפירות הראשונים שצמחו (הקרויים 'ביכורים', מלשון בן בכור), אומר תפילה של הודאה לה' המפורטת בספר דברים (פרק כ'ו, פסוקים ה' – י'), ונותן את הפירות לכהן. חג השבועות נקרא גם 'יום הביכורים', ואמרו חכמים שבחג זה הקב'ה דן את העולם וקובע האם הפירות יגדלו בשפע ובאיכות טובה, או חלילה להיפך.

מקבלים את התורה מחדש

אך מעבר לעניין החקלאי, חג השבועות הוא גם זמן מתן תורה. ביום זה, חמישים יום לאחר יציאת מצרים, התחולל בהר סיני המעמד הנשגב שלא היה כמוהו מעולם: הקב'ה בכבודו ובעצמו התגלה לכל עם ישראל ונתן להם את עשרת הדיברות, שהן יסודות התורה כולה והמוסר האנושי בכלל. המסורת על מעמד זה עברה מדור לדור, מאב לבנו ומרב לתלמידו, והיא הראיה הגדולה ביותר לאמיתות התורה.

חכמי הסוד ופנימיות התורה, גילו לנו שהשפע הרוחני של מתן תורה מופיע מחדש בחג השבועות של כל שנה ושנה, ולכן שבועות הוא יום בעל סגולה מיוחדת לקבל על עצמנו להתחזק בלימוד התורה, ולהתפלל לה' שיסייע לנו בכך.

לא רוצים לישון

בחג השבועות יש כמה מנהגים, שהמרכזי שביניהם הוא להישאר ערים כל הלילה וללמוד תורה. מסופר במדרש שאבותינו ישנו כל הלילה שלפני מתן תורה, ולא השכימו לקום עד שהקב'ה היה צריך להעיר אותם, וכדי לתקן חיסרון זה אנו נשארים ערים. במשך הלילה נוהגים רבים לקרוא את 'תיקון ליל שבועות' - סדר לימוד שיש בו מעט מכל פרשה בתורה, מכל מסכת בש'ס וכן מהזוהר הקדוש, וכן את רשימת תרי'ג המצוות. סדר זה הוא תמצית התורה כולה.

פרחים ועוגת גבינה

מנהג נוסף בשבועות הוא לקשט את הבתים ואת בתי הכנסת בפרחים ובענפי עצים, זכר להר סיני שהתכסה בירק ובפרחים בשעת מתן תורה, למרות שהיה זה במדבר. טעם נוסף למנהג זה הוא שבשבועות העולם נידון על הפירות. בשבועות נוהגים גם לאכול מאכלי חלב, ויש לכך כמה טעמים. לעומת זאת, ל'מנהג' של מלחמות מים אין כל זכר במקורות...

יום הולדת למלך

לאחר קריאת התורה, קוראים בבית הכנסת את מגילת רות. הטעם לכך הוא שבמגילת רות מדובר על קציר השעורים, ושבועות הוא חג הקציר. כמו כן, במגילת רות מסופר על לידתו של דוד המלך, שנולד וגם נפטר בשבועות.

 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר