כיפה

יוסף רזניק תגובות: 0

כיפה על הראש היא אחד מסימני ההיכר של יהודים שומרי תורה ומצוות. אצל אנשים שמתחזקים ביהדות, חבישת הכיפה היא לעיתים אירוע בעל משמעות רבה שבו האדם מצהיר כלפי עצמו וכלפי חוץ שהוא שינה את דרכו. כיפה היא לא מצווה מהתורה, אלא מנהג קדום שהתקבל בעם ישראל, והשאלה שנשאלת לא פעם היא האם בכלל יש חובה לחבוש כיפה?

מעיקר הדין, גברים חייבים לכסות את ראשם רק בזמן התפילה (ולפי חלק מהדעות - גם כאשר לומדים תורה, מברכים או שוהים בבית הכנסת) מכיוון שזו דרך כבוד והכנעה כלפי הקב'ה. כיסוי הראש בשאר הזמן היה נחשב בעבר 'מידת חסידות'. אולם במהלך הדורות התפשט בעם ישראל המנהג לכסות את הראש כל הזמן, וכך יש לנהוג. יש הנוהגים (על פי הקבלה) לחבוש כיפה אפילו בזמן השינה בלילה.

מה חשיבותה של הכיפה?

בגמרא נאמר שכיסוי הראש הוא סגולה ליראת שמים, שכן כך האדם זוכר תמיד שיש מישהו מעליו, ושהוא אינו יכול לעשות ככל העולה על רוחו. מסופר שם על אחד החכמים שבילדותו היה לו יצר חזק של גניבה, ואמו הקפידה שתמיד ילך בכיסוי ראש כדי שיתרגל לזכור שרואים אותו משמים. מובן שאין די בכיסוי הראש כשלעצמו, שהרי ישנם גם חובשי כיפה שאינם מתנהגים כראוי; אולם הכיפה מסייעת ועוזרת למי שחפץ בכך באמת.

בימינו הכיפה מהווה סמל לנאמנות לתורת ולמצוות, וחוץ מהמצווה עצמה, יש לה חשיבות סמלית רבה אף יותר מאשר בדורות הקודמים (בדומה לחשיבותם של המדים בצבא). אדם החובש כיפה מצהיר בזה שהוא משייך את עצמו לציבור עובדי ה' ושומרי המצוות, ומי שאינו מכסה את ראשו מצהיר חלילה את ההיפך. הכיפה אף מסייעת בפועל לשמירת המצוות ולהימנעות מעבירות, שכן החֶברה מצפה שאדם החובש כיפה יתנהג בהתאם, וכידוע אין זה נעים להתנהג בניגוד לציפיות החברה...

מה ההבדל בין סוגי הכיפות השונים?

מבחינה הלכתית כל כיסויי הראש כשרים. הסוגים השונים הם עניין של מנהג ושל השתייכות חברתית בלבד.

מה צריך להיות גודל הכיפה?

הפוסקים הראשונים לא התייחסו לעניין גודל הכיפה, ובין רבני זמננו יש בזה דעות שונות. באופן כללי ראוי שהכיפה תהיה בגודל ניכר ולא רק 'כיפת שקל'.

האם הכיפה היא חפץ קדוש?

לא. מבחינה הלכתית הכיפה היא בגד ככל הבגדים, ולכן מותר להיכנס אתה לשירותים וכדומה.

מדוע בנות אינן חובשות כיפה?

בנות רווקות לא נהגו לכסות את ראשן במשך היום, כפי שהן פטורות גם מציצית ומתפילין. נראה שהטעם לכך הוא שאצל נשים, יראת השמיים והקשר עם ה' הם יותר פנימיים, והן פחות זקוקות לעזרים חיצוניים. אמנם, בחלק מהמקומות נהגו שגם בנות תכסינה את ראשן בזמן התפילה, ונשים נשואות מכסות את הראש בכל מקרה, מטעמי צניעות.

יהודים הקפידו על כיסוי הראש גם בתנאים קשים ביותר ואף מסרו על כך את נפשם. וכך סיפר ניצול ממחנה ההשמדה מיידנק: 'לא אשכח לעולם בחור צעיר מהולנד שלא יכול להשלים עם גזירת גילוי הראש. הוא השיג לו כיפה קטנה וחבשה לראשו. בשעות התרגולים האכזריים ביותר היה מהדק כיפתו לאוזניו בחוטים דקים. לעתים הרגיש בכך אחד המשגיחים (הנאצים) והפליא מכותיו. בדומה לו נהגו רוב היהודים בני ארצו'.

 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר