ברכות וקללות

יוסף רזניק תגובות: 0

בפרשת השבוע מסופר על יצחק אבינו, שביקש לפני מותו לברך את בנו עֵשָׂו, וכיצד בסופו של דבר יעקב אבינו הוא שקיבל את הברכות.

מה זו בעצם 'ברכה'? איך זה עובד?

בפרשת בראשית נאמר שהקב'ה ברא את העולם על ידי דיבור, כמו למשל בפסוק: 'וַיֹּאמֶר אֱ-לֹהִים יְהִי אוֹר - וַיְהִי אוֹר'. כיון שהאדם נברא בצלם א-להים, גם לבני האדם יש כוח לפעול דברים על ידי דיבור. לכן כשאדם מאחל לחברו שיהיה לו טוב, הדבר משפיע על המציאות ומסייע שהדבר יתקיים בפועל. משמעות המילה 'ברכה' היא הוספת שפע, כמו בְּרֵכָה שיש בה שפע של מים, ומכאן למשל הביטוי 'גשמי ברכה' וכדומה.

האם רק צדיקים יכולים לברך או גם אנשים פשוטים?

בגמרא (מסכת ברכות דף ז,א) מובא סיפור מופלא על רבי ישמעאל בן אלישע, שהיה כהן גדול בבית המקדש השני, שהקב'ה בכבודו ובעצמו ביקש ממנו שיברך אותו כביכול. מסיפור זה לומדת הגמרא שגם ברכה של אדם פשוט ביותר יכולה לפעול, שהרי לגבי הקב'ה גם הצדיק הגדול ביותר נחשב כפשוט. לכן כדאי מאוד להתרגל לברך אנשים. אמנם, מובן שלברכה של צדיק יש כוח גדול יותר, כי הצדיק שומר את פיו שלא לומר שום דבר רע, ולכן לדיבורו יש כוח גדול יותר לפעול. ועל זה כבר אמרו חכמים: 'צדיק גוזר, והקב'ה מקיים'.

האם ברכות פועלות תמיד?

לכל ברכה יש השפעה, אולם התוצאה בפועל תלויה גם בגורמים נוספים, כמו מצבו הרוחני של האדם או התפקיד המיוחד שלו בעולם וכדומה. לכן עיקר ההשתדלות של האדם צריכה להיות בשיפור מצבו הרוחני, בתפילה ובעשיית מעשים טובים, ואין לחשוב שעל ידי ברכות או סגולות בלבד נקבל את כל מבוקשנו.

האם יש איסור לקלל אדם?

כוחו הגדול של הדיבור יכול לפעול חלילה גם בכיוון ההפוך. לכן אסור מהתורה לקלל אף אדם, שנאמר (ויקרא יט, יד): 'לֹא תְקַלֵּל חֵרֵשׁ'. חכמים למדו מכך, שאם את החרש שאינו שומע ואינו נפגע אסור לקלל - קל וחומר שאסור לקלל אדם ששומע. מלבד זאת, צריך להיזהר באופן כללי שלא לומר דיבורים רעים, ואפילו לא בצחוק (למשל אין לומר 'אני רוצה למות' וכדומה). בספר מלכים מסופר שהמלך יהוא אמר שיעבוד עבודה זרה, ולמרות שלא התכוון לכך ברצינות, אלא התכוון רק לרכוש את אמונם של עובדי האלילים כדי שיוכל להילחם בהם, בסופו של דבר זה גרם לו לעבוד עבודה זרה בעצמו.

מה לעשות אם מישהו קילל אותי?

צריך לדעת שגם הברכות והקללות, כמו כל פעולות האדם, תלויות בסופו של דבר ברצון ה'. אם האדם הוא טוב בעיני ה', שום קללה לא תוכל לפגוע בו. על אברהם אבינו נאמר (בראשית יב, ג): 'וַאֲבָרְכָה מְבָרְכֶיךָ וּמְקַלֶּלְךָ אָאֹר', כלומר - אלו שיקללו אותך יתקללו בעצמם. לכן אם קיללו אדם, הוא יכול לפנות לה' ולבקש ממנו שהקללה לא תתקיים. עצם הביטחון בה' מביא לאדם ברכה, שנאמר (ירמיה יז, ז): 'בָּרוּךְ הַגֶּבֶר אֲשֶׁר יִבְטַח בַּה''.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר