ניסים ונפלאות

תגובות: 0

בפרשת השבוע מסופר על עשר המכות שהביא הקב'ה על המצרים כשסירבו לשחרר את בני ישראל. מכות אלו היו ניסים גדולים ומופלאים, שהמחישו את שליטתו המוחלטת של ה' בכל הבריאה, כפי שאמר משה רבנו לפרעה (שמות ט', כ'ט): 'לְמַעַן תֵּדַע כִּי לַה' הָאָרֶץ'. גם לאחר יציאת מצרים ה' חולל ניסים גדולים כמו קריעת ים סוף, ירידת המָּן מִן השמים, הוצאת המים מן הסלע ועוד.

ניסים התרחשו גם לנביאים ולצדיקים, ומתוכם ידועים במיוחד נִסיהם של אליהו ואלישע, המתוארים בספר מלכים. בבית המקדש היו מתרחשים עשרה ניסים באופן קבוע; לדוגמה, עשן הקרבנות היה עולה תמיד בקו ישר, והרוח לא הזיזה אותו לצדדים.

מדוע יש צורך בניסים?

הפירוש המילולי של המילה 'נס', הוא: דגל או סימן המוצבים על תורן גבוה, ושכולם יכולים לראות אותם. כל דבר החורג מגדר הטבע מכונה 'נס', כי הוא מגלה וממחיש לעיני כל את מציאות ה' ואת שליטתו בבריאה. בעזרת הניסים החורגים מגדר הטבע, אנו מבינים שגם חוקי הטבע עצמם הם פעולותיו של ה', והעולם אינו מתנהל 'מעצמו' אלא הוא נתון להשגחתו המדוקדקת של ה'. על כך אמרו רמז ידוע, שהמילה 'הטבע' בגימטריה שקולה למילה 'א-להים'.

אם הנס מראה את כוחו של ה', מדוע לא קורים ניסים כל הזמן?

אם היו קורים ניסים כל הזמן, לאדם לא הייתה בחירה חופשית, כי הוא היה נוכח כל רגע ורגע בקיומו של בורא עולם. הקב'ה מנהיג את העולם ב'הסתר פנים' ובלי ניסים גלויים, כדי שתהיה לנו בחירה חופשית בין הטוב לבין הרע, בין האמונה לבין הכפירה, ונקבל שכר על בחירתנו בטוב.

מאותה סיבה אמרו חכמים ש'אין סומכים על הנס'. האדם מצווה לנהוג על פי דרכי הטבע ואסור לו להכניס עצמו למצב סכנה מתוך אמונה שהקב'ה יעשה לו נס ויציל אותו. גם מי שניצל מסכנה בדרך נס, אמרו חכמים שהדבר גורם שמְנַכִּים (=מורידים) לו מזכויותיו בשמים.

האם גם בימינו קורים ניסים?

מאז חורבן בית המקדש והיציאה לגלות, נוכחותו והשגחתו של ה' בעולם אינן גלויות כפי שהיו בעבר, ולכן קשה למצוא ניסים גלויים ומפורסמים. אמנם אפשר לומר שעצם הישרדותו של עם ישראל לאורך כל שנות הגלות, וחזרתו לארצו נגד כל הסיכויים, היא נס גדול.

מלבד זאת, ישנם מעשי פלא רבים שקרו וקורים בכל דור ודור על ידי הצדיקים האמיתיים, שבכוח קדושתם ותפילתם יכולים גם לשנות את הטבע.

לחתוך את הסוס

מסופר שאחד הצדיקים שאל בילדותו את אביו: 'מדוע כל כך מתפעלים מנס קריעת ים סוף? הרי אם ה' ברא את הים, ברור שהוא יכול גם לקרוע אותו לשניים, ומה החידוש בדבר?'

השיב לו אביו במשל: 'תאר לעצמך פַּסָּל אמן שעשה פֶּסל של סוס, והעמיד אותו בכיכר העיר. להפתעתו הוא נוכח לגלות שהעוברים והשבים עוברים על פני הפסל באדישות גמורה ואינם מתפעלים ממנו. האמן נפגע ונעלב. הוא עצר כמה אנשים ושאל אותם מדוע הם מתעלמים מפסל הסוס הנהדר, ואז גילה להפתעתו שהם אינם נעצרים מכיוון שהוא פיסל את הסוס בכזו דייקנות עד שהם חושבים שזה סוס אמיתי.

'מה עשה האמן? נטל אִזמל וחתך את ה'סוס' לשני חלקים, וכך הבחינו כולם שזהו פסל מעשה ידי אדם. כך גם בקריעת ים סוף: רק לאחר שהים נקרע, ראו הכול שהים היה מלכתחילה יצירתו של ה''.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר