מוות ואבלות (חלק ב')

יוסף רזניק תגובות: 0

ישנם שבעה קרובי משפחה שהאדם חייב להתאבל עליהם: בן או בת הזוג, אב ואם, אח ואחות, בן ובת. על קרובים אלה יש דין 'אנינות', יש לשבת 'שבעה', לקרוע 'קריעה' ולומר 'קדיש'.

מהו 'אונן'?

מי שאחד משבעת הקרובים שלו נפטר ועדיין המת לא נקבר, נקרא 'אוֹנֵן' ('אנינות' פירושה אֵבל וצער). האונן פטור מכל מצוות ה'עשה' שבתורה: הוא אינו מתפלל, אינו מברך, אינו לובש ציצית ואינו מניח תפילין וכדומה. כל זאת משום שמוטל עליו החיוב לדאוג לקבורת המת (ואולי גם משום שדעתו אינה מיושבת עליו). על האונן חלות כל ההגבלות של ימי ה'שבעה', אך מותר לו לצאת מביתו כדי לדאוג לקבורה ולהשתתף בהלוויה.

מהם ימי ה'שבעה'?

לאחר הלוויה והקבורה, מתחילים 'שבעת ימי האבלות'. בשבוע זה האבֵל אינו יוצא מביתו אלא לצורך גדול, ויש עליו הגבלות רבות: אסור לו לעבוד בעבודתו הרגילה, אסור לו להתרחץ, להסתפר, לנעול נעלי עור, לכבס את בגדיו או ללבוש בגדים מכובסים, וכן אסור לו לשבת על כיסא רגיל אלא על הארץ או סמוך לה. אסור לאבל להיות במצב של שחוק וקלות ראש, ואסור לו ללמוד תורה (פרט להלכות אבלות וכדומה), שכן התורה משמחת את הלב.

מדוע יש על האבֵל הגבלות רבות כל כך?

לאחר פטירתו של האדם, עולה נשמתו לבית דין של מעלה ויש להרבות לו זכויות ולפעול לעליית נשמתו, כפי שכתוב בספרי הקבלה. פן נוסף של ימי האבל הוא למען האבלים, כפי שידוע על פי תורת הנפש, כאשר אדם עובר חוויה קשה כמו אובדן של אדם קרוב, עליו לאפשר לעצמו להרגיש את הצער והכאב וגם לבטא אותם במעשים, שכן רק באופן כזה הוא יוכל בסופו של דבר להתגבר עליהם ולהמשיך הלאה. אם האדם מסיח את דעתו מהצער או מדחיק אותו, הצער נשאר בתוך הלב ומשפיע על האדם בצורה שלילית. אחד הטעמים של דיני האבלות הוא למנוע מהאבל להסיח את דעתו מהאבלות, ולאפשר לו לבטא את הצער בצורה נכונה.

מהו 'ניחום אבלים'?

בימי ה'שבעה' ישנה מצווה גדולה על כל קרוביו וחבריו של האבל לבוא לבקר אותו, להשתתף עמו בצערו ולנחם אותו. עצם ההשתתפות בצער עוזרת מאוד לאבל ומקלה את כאבו. אמרו חכמים שהקב'ה בעצמו ניחם את יצחק אבינו לאחר מות אברהם אביו.

מהו חיוב ה'קריעה'?

מי שנפטר אחד מקרוביו חייב לקרוע בחולצתו בצדה הקדמי, קֶרע שארכו לפחות טפח (8 ס'מ). את הקריעה עושים סמוך לפטירה או מיד לאחר הקבורה. באבלות על אב או אם, שהיא חמורה יותר, יש לעשות קריעה בכל החולצות שלובשים במשך ימי ה'שבעה'.

מהם ימי ה'שלושים'?

לאחר ימי ה'שבעה' ועד שלושים יום מהפטירה, נוהגים גם כן חלק מדיני האבלות. בימים אלו אסור לאבל להשתתף בסעודות של שמחה (כמו חתונה וברית מילה), לשמוע מוזיקה ולהסתפר. עד יום השלושים האבל אומר 'קדיש', ויש בכך תועלת גדולה לנשמת הנפטר. באבלות על אב או אם, שהיא חמורה יותר, נוהגים רוב הדינים הללו במשך שנים עשר חודש מהפטירה.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר