פרנסה

יוסף רזניק תגובות: 0

בפרשת השבוע אנו קוראים על המָּן שירד לבני ישראל מן השמים בתקופת הליכתם במדבר. התורה מספרת שצנצנת אחת של מן נשמרה בקודש הקדשים לדורות, כדי להוות תזכורת מתמדת לכך שהפרנסה מגיעה מן השמים ולא כתוצאה של מעשינו שלנו.

 

אם הפרנסה  היא מן השמים, מדוע צריך לעבוד?

הקב'ה חפץ שהעולם יתנהל בדרך הטבע ולא באמצעות ניסים, ולכן האדם צריך לעשות גם השתדלות טבעית כדי להתפרנס. לעשיית מלאכה יש חשיבות גם כדי לבנות ולפתח את ארץ ישראל ואת העולם בכלל, וגם כדי להוציא לפועל את כוחותיו של האדם באופן חיובי. חכמים דיברו בשבחה של עשיית מלאכה, ואמרו שכמו שיש מצוה לנוח בשבת, כך יש מצוה לעבוד בששת ימי המעשה. עוד אמרו חכמים, שמי שעובד כדי לפרנס את ילדיו, עליו נאמר הפסוק (תהלים קו,ג) 'אַשְׁרֵי... עֹשֵׂה צְדָקָה בְכָל עֵת'. ואכן, גדולי חכמי ישראל עבדו במקצועות שונים ומגוונים.

אמנם ביחד עם ההשתדלות יש לזכור, שההצלחה או הכישלון של ההשתדלות אינן בידינו. יש מי שעובד מעט ומצליח, ויש מי שעובד הרבה ואינו מצליח. לכן אין להגזים בהשתדלות אלא לעבוד באופן סביר כדרך העולם, ולבטוח בה' שהוא 'נֹתֵן לֶחֶם לְכָל בָּשָׂר'.

ישנם גם צדיקים מיוחדים, שהם דבוקים כל כך בה' עד שהוא מפרנס אותם ישירות שלא כדרך הטבע. דוגמה לכך היא אליהו הנביא שהעורבים היו מביאים לו לחם ובשר, וכן רבי שמעון בר יוחאי ובנו שהתחבאו במערה מפחד הרומאים, ונבראו להם בדרך נס עץ חרובים ומעיין מים. אולם זו אינה דרך לכלל הציבור אלא רק ליחידי סגולה.

 

באיזה מקצוע כדאי לעבוד?

דבר זה תלוי מאוד בכשרונותיו ובנטיית לבו של האדם. בסופו של דבר יש צורך בכל המקצועות, ולאנשים שונים מתאימים מקצועות שונים. עם זאת, כדאי להעדיף מקצוע שיש בו תועלת לבני אדם או לפיתוח העולם, על פני עיסוק שאין בו כל כך תועלת (כמו למשל מסחר במניות). עצה נוספת היא לבחור מקצוע שמשאיר לאדם זמן גם ללמוד תורה, שבסופו של דבר היא העיקר בחיים. אין צריך לומר, שבכל עבודה שהיא צריך לנהוג ביושר ובנאמנות, כלפי המעסיק, הלקוחות, השותפים וכו'.

 

מה אפשר לעשות כדי להצליח בפרנסה, מעבר להשתדלות הטבעית?

הדבר הראשון שיש לעשות הוא כמובן להתפלל על כך לה'. בברכת 'שמע קולנו' שבתפילת העמידה יש תפילה מיוחדת על הפרנסה, ואפשר לומר אותה, וכן ראוי לכוון היטב בפסוק 'פֹּתֵחַ אֶת יָדֶךָ וּמַשְׂבִּיעַ לְכָל חַי רָצוֹן'. גם נתינת צדקה היא סגולה לפרנסה, כפי שאמרו חכמים: 'עַשֵׂר [=תן מעשר לצדקה] בשביל שתתעַשֵׁר'. כאשר משמים רואים שהאדם נוהג כראוי ונותן צדקה מהממון שיש לו, מוסיפים ונותנים לו עוד ועוד. דבר נוסף המועיל לפרנסה הוא לברך את ברכת המזון בקול ובשמחה. כאשר האדם מודה לה' כראוי על הפרנסה שניתנה לו, הוא ממשיך בזה על עצמו שפע נוסף.

 

מה היחס הנכון בין עבודה ללימוד תורה?

לאנשים צעירים שאינם זקוקים כל כך לפרנסה, ראוי ללמוד בישיבה תקופה מסוימת לפני היציאה לשוק העבודה. לאדם עובד ישנו חיוב 'לקבוע עתים לתורה' ולהקדיש ללימוד לפחות מעט זמן ביום. אמנם מי שנפשו חשקה בתורה, והוא מוכן לחיות בצמצום כדי להקדיש את רוב זמנו ללימוד - קדוש ייאמר לו, שהרי נאמר 'ותלמוד תורה כנגד כולם'.

 

אל 'תבריז'

מסופר על רבי ישראל מאיר מראדין (ה'חפץ חיים'), שפעם הוכיח יהודי אחד על שהחל לפתוח את חנותו בשבת. האיש הצטדק ואמר שהוא עושה כך מפני שפרנסתו דחוקה. אמר לו ה'חפץ חיים': 'יודע אתה למה אתה דומה? לאדם שיש לו חבית של יין שבה קבוע ברז, והוא מחליט להתקין בה ברז נוסף כדי שתהיה לו כמות כפולה של יין, ואינו מבין שהברז הנוסף אינו מגדיל את כמות היין שבחבית. כך אתה: הרי הפרנסה קבועה משמיים, ומה זה משנה אם תעבוד ששה ימים או שבעה?'

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר