שבתות מיוחדות

יוסף רזניק תגובות: 0

מבין 52 השבתות שיש בשנה ממוצעת, זכו כמה מהן לכינויים מיוחדים במסורת היהודית. אחת מהן היא השבת שלפני פסח, המכונה 'שבת הגדול'.

מה המקור לכינוי 'שבת הגדול'?

לשם זה ישנם טעמים רבים, ונכתוב כמה מהם. טעם אחד הוא על שם נס גדול שנעשה בשבת זו: בשנה שבה יצאו בני ישראל ממצרים, י' בניסן חל בשבת, ובתאריך זה הצטוו בני ישראל לקחת שֶׂה לקרבן פסח. המצרים החשיבו את השה לאליל (כפי שבימינו מתייחסים בהודו לפרות), וכשראו שבני ישראל רוצים לשחוט את 'אלוהיהם' כעסו מאוד ורצו לפגוע בהם, אך מן השמים נפל עליהם פחד ולא יכלו לעשות מאומה. נכונותם של בני ישראל לשחוט את האליל ולהתגבר על הפחד מפני המצרים, הייתה גם שלב חשוב ביציאה לחירות ובהתגברות על השעבוד הנפשי למצרים.

טעם נוסף הוא שבשבת זו קיימו בני ישראל את המצווה הראשונה שלהם, והיו דומים לנער בר -מצוה שמתחיל להיקרא 'גדול'.

טעם נוסף הוא על שם ההפטרה שקוראים בשבת זו, המסתיימת במילים 'לִפְנֵי בּוֹא יוֹם ה' הַגָּדוֹל וְהַנּוֹרָא'.

טעם נוסף הוא על שם המנהג הנפוץ בכל קהילות ישראל, שבשבת זו רב הקהילה נושא דרשה מיוחדת ומלמד את דיני חג הפסח. לפי טעם זה, המילה 'הגדול' מכוונת לרב, שהוא הגדול שבציבור.

אלו עוד מנהגים ישנם ב'שבת הגדול'?

האשכנזים נוהגים לקרוא בשבת זו את החלק המרכזי בהגדה של פסח, כהכנה לליל הסדר. חלק זה מופיע גם בסידורים.

אלו עוד שבתות מיוחדות ישנן?

נפרט את השבתות הללו:

שבת שובה - השבת שחלה ב'עשרת ימי תשובה' שבין ראש השנה ליום הכיפורים, נקראת 'שבת שובה', על שם ההפטרה שקוראים בשבת זו: 'שׁוּבָה יִשְׂרָאֵל עַד ה' אֱ-לֹהֶיךָ'. שם אחר לשבת זו הוא 'שבת תשובה'. גם בשבת זו נהוג שרב הקהילה נושא דרשה, שבה הוא מעורר את העם לתשובה ומלמד את הלכות החגים המתקרבים - יום הכיפורים וסוכות.

שבת שירה - שבת פרשת 'בשלח' נקראת 'שבת שירה' משום שבפרשה זו קוראים את 'שירת הים' ששרו בני ישראל לאחר קריעת ים סוף.

שבת שקלים, שבת זכור, שבת פרה, שבת החודש - אלו ארבע שבתות, מהשבת שלפני ראש חודש אדר לשבת שלפני ראש חודש ניסן, שבהן קוראים פרשיה נוספת מלבד פרשת השבוע: 'פרשת שקלים', 'פרשת זכור' וכו'.

שבת חזון - השבת שלפני תשעה באב נקראת 'שבת חזון', על שם נבואת התוכחה 'חֲזוֹן יְשַׁעְיָהוּ בֶן אָמוֹץ' שקוראים בהפטרת השבת. יש הנוהגים לקרוא הפטרה זו במנגינה העצובה של מגילת 'איכה'. בספרי החסידות נאמר שבשבת זו מראים לנשמתו של כל יהודי את בית המקדש שעתיד להיבנות, ומשום כך היא נקראת 'חזון' (=מחזה, ראייה).

שבת נחמו - השבת שאחרי תשעה באב היא הראשונה מבין שבע שבתות שבהן קוראים הפטרות של נחמה על הצרות שעברו על עם ישראל. הפטרת שבת זו פותחת במילים 'נַחֲמוּ נַחֲמוּ עַמִּי', ומשום כך השבת נקראת 'שבת נחמו'.

 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר