ארבעת המינים

יוסף רזניק תגובות: 0

ארבעת המינים – יוסף רזניק

לאחר שעברנו את ראש השנה ויום הכיפורים, שהם ימים של רצינות וכובד ראש, אנו מגיעים עתה לחג הסוכות, שהוא חג השמחה, ועליו נאמרו הפסוקים הידועים: 'וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ... וְהָיִיתָ אַךְ שָׂמֵחַ' (דברים טז, יד-טו). כחלק מעניין זה נצטווינו במצוות ארבעת המינים, כפי שנאמר בתורה (ויקרא כג, מ): 'וּלְקַחְתֶּם לָכֶם בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן (של חג הסוכות) פְּרִי עֵץ הָדָר (=אתרוג), כַּפֹּת תְּמָרִים (=לולב) וַעֲנַף עֵץ עָבֹת (=הדס) וְעַרְבֵי נָחַל (=ערבה) וּשְׂמַחְתֶּם לִפְנֵי ה' אֱ-לֹהֵיכֶם שִׁבְעַת יָמִים'. כיון שהלולב הוא הגבוה והבולט בארבעת המינים, המצווה נקראת גם 'נטילת לולב'.

מן התורה, עיקר מצוות ארבעת המינים היא 'לִפְנֵי ה' אֱ-לֹהֵיכֶם', כלומר בבית המקדש, ובשאר המקומות המצווה נוהגת רק ביום הראשון של חג הסוכות. אך לאחר חורבן המקדש תיקנו חכמים כזכר למקדש ליטול לולב בכל מקום גם בשאר ימי החג (פרט לשבת).

מה הטעם למצות ארבעת המינים?

למצות ארבעת המינים טעמים רבים. לפי האמור בתורה, מצוה זו קשורה לעניין השמחה, שכן ראיית פירות נאים וענפים ירוקים משמחת את הלב. יש לציין שבחג הסוכות יש שמחה מיוחדת, שכן בתקופה זו של השנה אוספים את היבול החקלאי. משום כך החג נקרא גם 'חג האסיף'.

טעם נוסף המופיע בגמרא קשור לכך שבחג הסוכות נידונים על המים, ובו נקבע כמה גשם יֵרד במשך השנה. נטילת ארבעת המינים, שהם צמחים שאינם יכולים להתקיים בלי מים, יש בה מעין תפילה ותחינה שהשנה הקרובה תהיה ברוכה בגשמים.

מדרש מפורסם מקביל בין ארבעת המינים לקבוצות שונות בעם ישראל: האתרוג, שיש בו טעם וריח, הוא כנגד אנשים שיש בהם תורה ומעשים טובים. הלולב, שיש בו טעם (בפרי התמר) ואין בו ריח, הוא כנגד אלו שיש בהם תורה אך לא מעשים טובים. ההדס, שיש בו ריח ואין בו טעם, הוא כנגד אלו שיש בהם מעשים טובים ואין בהם תורה. והערבה, שאין בה לא טעם ולא ריח, היא כנגד אלו שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים. ועל ידי שכולם אגודים יחד ונמצאים באחדות, באים אלה ומכפרים על אלה.

מדרש אחר מקביל בין ארבעת המינים לאיברי הגוף: האתרוג דומה ללב, הלולב - לעמוד השדרה, עלה ההדס - לעין, ועלה הערבה - לשפתיים. על ידי נטילת ארבעת המינים מתקנים את האיברים הללו, ומזכירים לעצמנו לעשות את הטוב בכל איברינו. על פי הסוד, הבריאה כולה צופנת כוחות, רמזים ואיתותים שפועלים ומתקנים את העולמות. האוסף של האתרוג עם הלולב, ההדסים והערבות פורט על מיתרים גבוהים עד מאד בעולמות העליונים. ארבעת המינים מקבילים לארבע האותיות של שם ה', ועל ידי חיבורם יחד יורד שפע לעולם.

כיצד מקיימים את המצווה בפועל?

חכמים למדו שיש ליטול אתרוג אחד, לולב אחד, שלושה הדסים ושתי ערבות (ויש ששמים מספר גדול יותר של הדסים). לאחר שקונים את ארבעת המינים יש לאגוד את ההדסים והערבות יחד עם הלולב, ונוהגים לעשות זאת בטבעות העשויות מעלי לולב או באוגדן קלוע (המכונה ביידיש 'קוישלה').

בכל אחד מימי חג הסוכות (חוץ משבת) נוטלים ביד ימין את הלולב האגוד ומברכים 'ברוך אתה ה'... אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב' (וביום הראשון גם ברכת 'שהחיינו'). לאחר מכן לוקחים ביד שמאל את האתרוג ומצמידים אותו לשאר המינים, ובעצם החזקת ארבעת המינים ביד מתקיימת המצווה. האשכנזים נוהגים לקחת את האתרוג לפני הברכה, אך מחזיקים אותו הפוך כשהעוקץ כלפי מעלה (באופן כזה המצווה עדיין אינה מתקיימת) ולאחר הברכה הופכים אותו. את מצות ארבעת המינים אפשר לקיים רק ביום ולא בלילה, ונשים פטורות ממנה.

מהם ה'נענועים' של ארבעת המינים ומה הטעם בכך?

לאחר שנוטלים את ארבעת המינים ביד, יש לנענע אותם כלפי ארבע רוחות השמים, כלפי מעלה וכלפי מטה (יש כמה מנהגים כיצד בדיוק עושים זאת). חכמי הגמרא אמרו שנענועים אלו מונעים את הפורענויות מלבוא עלינו. מחזיקים את ארבעת המינים גם בזמן אמירת ההלל בבית הכנסת, ומנענעים אותם באמירת הפסוקים 'הודו לה' כי טוב' וכו', ו'אנא ה' הושיעה נא' וכו'. נהוג גם לאחוז את ארבעת המינים ולהקיף את בימת בית הכנסת תוך כדי אמירת פיוטי בקשה. מנהג זה נקרא 'הושענות', והוא זכר להקפת המזבח בזמן בית המקדש.

על מה צריך להקפיד בקניית ארבעת המינים?

בעניין ארבעת המינים יש דינים רבים, ונזכיר את המרכזיים שבהם: בראש ובראשונה, אסור שאחד המינים יהיה גזול. אם למשל יש שיח של הדסים בחצר פרטית, אסור לקטוף ממנו בלי רשות, ומלבד איסור הגזל שבדבר - הדסים אלו גם אינם כשרים למצווה. שנית, בארבעת המינים נאמר 'הָדָר', ולכן אם אחד מהם יבש לגמרי, או שנשרו רוב העלים מההדס או מהערבה, או שנחתך ראש הלולב או הערבה, או שיש כתמים מסוימים על האתרוג, וכדומה  - הרי הם פסולים (אמנם לפי חלק מהדעות, הצורך ב'הדר' הוא רק ביום הראשון של החג). כמו כן, על האתרוג להיות בלתי מורכב. כיום ברוב המקומות אפשר להשיג ארבעה מינים באריזות עם השגחת כשרות.

ביום הראשון של החג צריך להקפיד שארבעת המינים יהיו שייכים לאדם עצמו, ואי אפשר לקיים את המצווה במינים של אדם אחר. מי שאין לו ארבעה מינים, יכול לבקש מחברו שייתן לו את המינים שלו במתנה לזמן קצר, ולאחר קיום המצווה יחזיר לו אותם.

מה ההבדל בין סט 'כשר' ל'מהודר'?

בכל מצוות התורה יש הבדל בין מצוה 'סטנדרטית' שיוצאים בה ידי חובה, לבין מצוה 'מהודרת'. כמו שבענייני העולם רוב האנשים שואפים לטוב ביותר ואינם מסתפקים בדברים ההכרחיים בלבד - כך מי שאוהב את המצוות והן חשובות לו, משתדל להדר בהן כפי יכולתו. ההידור במצוות יכול להתבטא בשאיפה לצאת ידי כל הדעות, גם אלו שאינן מחייבות להלכה, ויכול להתבטא גם בהידור ויופי כפשוטו: להשתדל שהחפצים שבהם אנו מקיימים את המצוות יהיו יפים ונאים. במצות ארבעת המינים התורה כותבת במפורש שיש עניין של 'הדר', ולכן נהגו ישראל להדר בהם יותר מאשר בשאר המצוות, וישנם אנשים המוכנים להשקיע כסף רב כדי להשיג למשל אתרוג יפה במיוחד. יחד עם זאת יש לזכור שההידור הגדול ביותר הוא קיום המצווה מתוך שמחה ואהבת ה', ודבר זה חשוב מכל ההידורים החיצוניים.

 

 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר