קדיש

יוסף רזניק תגובות: 0

השבת נקרא בתורה על פטירתו וקבורתו של יעקב אבינו. בקשר לכך נכתוב הפעם על ה'קדיש', שאומרים לעילוי נשמת הנפטר וכן בהזדמנויות נוספות.

מהו הקדיש ומדוע אומרים אותו?

'קדיש' היא תפילה עתיקה בשפה הארמית, והתוכן שלה הוא בקשה ששמו של הקב'ה 'יתגדל ויתקדש' בעולם, כלומר שהכל יאמינו בו ויכירו בגדולתו ובמלכותו. המשפט המרכזי בקדיש, שנאמר על ידי הקהל כולו, הוא 'יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא' (=יהי שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים). תפילה זו מהווה גם הכרזה על כך שאנו מכירים ומקבלים עלינו את מלכות ה', והיא נחשבת כשבח גדול לקב'ה. חכמים הפליגו במעלתו של הקדיש, ואמרו שמי שעונה 'יהא שמיה רבא' בקול רם ובכוונה, נמחלים לו עוונותיו, והדבר גם מבטל גזירות קשות ומקרב את הגאולה. בגלל מעלתו הגדולה של הקדיש, הוא נאמר רק בנוכחות מניין.

מתי אומרים קדיש ומי אומר אותו?

הקדיש נאמר בהזדמנויות רבות, ובכולן הוא מהווה מעין 'סיום' וסיכום לדבר שנעשה קודם לכן. על ידי סיום זה אנו מכריזים שהמטרה הכללית של כל מעשינו היא לקדש את שם ה' בעולם, וכל המעשים החיוביים נכללים בתוך מטרה זו. יש כמה סוגים של 'קדיש', שמותאמים למצבים השונים שבהם אומרים אותו:

  • 'חצי קדיש' או 'קדיש לעילא' - זהו הנוסח הבסיסי של הקדיש, והוא נאמר על ידי שליח הציבור לאחר סיומם של כמה חלקים בתפילה.
  • 'קדיש יתום' או 'קדיש יהא שלמא' - קדיש שכולל גם בקשה שה' יתן שלום וחיים טובים לעם ישראל. קדיש זה נאמר בסיום החלקים האחרונים של התפילה, על ידי אדם שנמצא בתקופת אֵבל על קרוב משפחה (על אב ואם אומרים קדיש במשך קרוב לשנה, ועל שאר הקרובים - במשך שלושים יום). אם אין אבֵל בבית הכנסת, מדלגים על קדיש זה. אם יש כמה אבלים - יש נוהגים שרק אחד מהם אומר קדיש, ויש נוהגים שכולם אומרים ביחד.
  • 'קדיש שלם' או 'קדיש תתקבל' - קדיש הנאמר על ידי שליח הציבור לאחר כל אחת מתפילות העמידה, וכולל גם בקשה שהתפילה תתקבל ברצון.
  • 'קדיש דרבנן' או 'קדיש על ישראל' - קדיש הכולל בקשה על החכמים ותלמידיהם, והוא נאמר לאחר לימוד בתורה שבעל פה. אומרים אותו לאחר פרקי הקרבנות והקטורת בתפילת שחרית, וכן לאחר שיעורי תורה. אם יש אבֵל במקום, הוא אומר את הקדיש.
  • 'קדיש הגדול' - קדיש הכולל בקשה ארוכה על הגאולה, בניין ירושלים והמקדש ותחיית המתים. אומרים אותו לאחר קבורת המת, וכן לאחר 'סיום מסכת'.

 

מה הקשר בין הקדיש לאבלות?

כשם שהקדיש מהווה 'סיכום' לתפילה וללימוד התורה, כך הוא מהווה סיכום לחיי האדם בכלל, שכן כל חיי האדם אמורים להיות מוקדשים לעשיית רצון ה' ולגילוי מלכותו בעולם. מלבד זאת, פטירתו של יהודי גורמת לחיסרון בהופעת מלכות ה' בעולם, ובאמירת הקדיש מתפללים שחיסרון זה יתמלא. כאשר ממשיכי דרכו של הנפטר אומרים קדיש בגללו, הדבר עומד לזכותו בעולם העליון. משום כך יש חשיבות רבה לכך שקרוביו של הנפטר יאמרו עליו קדיש (בחלק מארצות אשכנז אנשים היו מכנים את בניהם 'הקדיש שלי'). עם זאת, כאשר אדם נפטר ערירי לא עלינו, או שבניו אינם שומרים מצוות, יכול גם אדם זר לומר עליו קדיש. באמירת הקדיש יש גם ממד של צידוק הדין וחיזוק האמונה, גם במצב הכואב של האבלות.

 

מדוע הקדיש נאמר בארמית?

בימי קדם רוב עם ישראל דיבר ארמית, ומשום כך חכמים תיקנו את הקדיש בשפה זו. בספרי הקבלה גילו לנו ששבעים הלשונות שורשן בלשון הקודש, השפה הארמית היא הצד האחר של לשון הקודש. כמובן, על פי הסוד יש סיבה לאמירת הקדיש בארמית, אולם העברית והארמית דומות מאוד זו לזו, ומי שיתבונן במילות הקדיש יראה שכמעט כולן זהות או דומות למילים עבריות (למשל 'שְׁמֵיה' = 'שְׁמוֹ', וכדומה).

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר