השמות הקדושים (ב')

יוסף רזניק תגובות: 0

מה משמעות השם 'שַׁ-דַּי'?

לשם זה נאמרו כמה פירושים. יש המפרשים אותו מלשון ניצחון והתגברות על כל מכשול (מלשון 'שידוד מערכות', אך במובן חיובי). ויש מפרשים שהוא כמו 'שֶׁדַּי' (מלשון 'די בכך'), כלומר שהוא לבדו מספיק לקיום הבריאה ולכל צרכיהם של הבריות, ואין צורך בשום גורם אחר מלבדו. לפי דברי הרמב'ן, שם זה מבטא את ההשגחה הפרטית ואת האופן הנסתר שבו הקב'ה מסובב את המאורעות כרצונו, מבלי להפר את חוקי הטבע.

 

 

 

מה משמעות השם 'צ-באות'?

שם זה, שבא בדרך כלל בסמיכות לשמות אחרים, מבטא את הנהגתו של ה' כ'מפקד צבא'. 'צבא' פירושו מערכת שלכל אחד מחלקיה יש תפקיד משלו, וכולם פועלים בתיאום למען מטרה אחת. בכמה מקומות בתנ'ך נקראים המלאכים 'צבא ה'', וכן עם ישראל נקרא 'צבאות ה''. גם מערכת גרמי השמים נקראת 'צבא השמים'.

מה משמעות השם 'א-היה אשר א-היה'?

את השם הזה גילה הקב'ה למשה רבנו כששלח אותו להוציא את ישראל ממצרים (שמות ג, יג-יד). שם זה מורה על כך שהקב'ה הוא בלתי נתפס ולמעלה מכל הגדרה, והדבר היחיד שאפשר לומר עליו הוא ש'הוא מה שהוא'. ובאמת, כאשר עוסקים בעניין שמות ה' ומידותיו, חשוב לפני הכול להבין שמהותו האמיתית של ה' היא למעלה מהשגתנו, וכל השמות והמידות האלוקיות הן רק האופנים שבהן הוא מתגלה אלינו. שם זה, המופיע בלשון עתיד, מבטא גם את הגילוי האלוקי הנשגב שיהיה לעתיד לבוא, שכיום הוא מעבר להשגתנו.

האם יש לקב'ה שמות נוספים?

השמות שהזכרנו עד כה הם אלו המפורשים בתורה שבכתב. אולם בגמרא ובפרט בספרי הקבלה מוזכרים גם שמות קדושים נוספים, כגון 'שם של י'ב אותיות', 'שם של מ'ב אותיות' ועוד. חלק חשוב מתורת הסוד עוסק בעניין השמות הקדושים ופעולותיהם, שכן שמות ה' אינם רק 'מילים', אלא יש להם מציאות רוחנית וכוח רוחני לפעול פעולות בעולם, כל שם לפי עניינו (וזו אחת הסיבות שיש להיזהר מלהשתמש בהם באופן או במקום שאינו ראוי). שמות ה' הם השורש הרוחני של כל כוח וכל דבר הקיים בעולם, ולכן לכל אחד מהשמות הכלליים יש התפרטויות רבות בהתאם לדברים שמשתלשלים מהם. בספרי הקבלה ובסידורים הערוכים ע'פ הקבלה אפשר למצוא גם שילובים של שמות (כגון שילוב שם הויה עם שם אדנות) וכן את אותם שמות המופיעים כל פעם בניקוד שונה.

כאשר יהודי פשוט מתפלל או מברך ומזכיר את שם ה', הדבר מוריד שפע וברכה לעולם. ואכן המקובלים מכוונים בכל שם ושם שבתפילה את הכוונות המיוחדות לו, וכך התפילה פועלת ומשפיעה יותר. באמצעות השמות הקדושים אפשר גם לעשות פעולות של ממש, ודבר זה נקרא 'קבלה מעשית' (דוגמה לכך היא משה רבנו שהרג את המצרי ע'י אמירת שם). אולם כל המקובלים בדורות האחרונים הזהירו מאוד שלא לעשות זאת, משום שאיננו ראויים לכך.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר