הגדה של פסח

הרב איתמר מאיר תגובות: 0

בליל הסדר נשב כולנו סביב השולחן, נקרא את ההגדה כל המשפחה יחד ונספר את ניסי יציאת מצרים. ההגדה בנויה ממדרשי חז'ל, מזמורי תהלים, ברכות ופיוטים. בקריאתה יוצאים ידי חובת מצוות 'והגדת לבנך' וסיפור יציאת מצרים. ההגדה גם מאגדת בתוכה את שאר מצוות החג כקידוש על היין, שתיית ארבע כוסות, אכילת המצה, המרור והאפיקומן. מיציאת מצרים ועד היום הודפסו מאות אלפי הגדות לאורך כל ההיסטוריה, חג הפסח מסמל את לידתו של עם ישראל ויציאתו לחירות, הרבה מעבר לסמל יום העצמאות. חג החירות קושר יחדיו את שלבי ההיסטוריה ותכלית וחזון העם היהודי באותות ובסימנים שבליל הסדר.

 סימני ההגדה

לסדר ההגדה נוצרו עם הזמן סימנים לזכירה. סדר הסימנים מחולק לפי השתלשלות מהלך הסדר. קַדֵּשׁ: קידוש של ליל החג, וּרְחַץ: נטילת ידיים ללא ברכה לפני אכילת הכרפס, (מכיוון שהכרפס נאכל כאשר מטבילים אותו במי מלח). יַחַץ: חציית אחת משלושת המצות המונחות על השולחן והחבאת אחד מהחצאים לאפיקומן. מַגִּיד: זהו החלק העיקרי בליל הסדר שבו קוראים את רוב ההגדה ומספרים על יציאת בני ישראל ממצרים. רַחְצָה: נטילת ידיים לפני אכילת המצה. מוֹצִיא מַצָּה: אכילת 'כזית' (שיעור מן התורה) של מצה בהסבה על צד שמאל. מָרוֹר: אכילת 'כזית' מרור כדי לזכור את מרירות השעבוד אותו עברו אבותינו במצרים. (נהגו לטבול את המרור בחרוסת שמסמלת את הטיט שבו עבדו בני ישראל בפרך). כּוֹרֵךְ: אכילת מצה ומרור כשהם כרוכים ביחד (זכר למנהגו של הלל הזקן בימי בית המקדש). שֻׁלְחָן עוֹרֵךְ: סעודת החג לאחר אמירת ההגדה. צָפוּן: אכילת האפיקומן לאחר הסעודה. בָּרֵךְ: לאחר אכילת האפיקומן מברכים ברכת המזון. נִרְצָה: סיום הסדר, אמירת פיוטים לפי מנהגי העדות השונות. לפי המסורת מי שחיבר את סימני ההגדה הוא רבי שמואל מפלייזא מבעלי התוספות. שמירה על המסורת – כמוה כשמירה על הזהות הלאומית ומביאה לאחדות המשפחה, ההרמוניה היפה של הסדר משתלבת על ידי אמירת ההגדה בצוותא עם כל בני המשפחה.

ארבע כוסות של יין

במהלך הסעודה לפי סדר ההגדה שותים ארבע כוסות של יין, שהן מסמלים את ארבעת לשונות הגאולה. בזמן שתיית ארבע הכוסות יש להסב על צד שמאל כמנהג בני החורין באותה תקופה, אך אין להסב בזמן קריאת ההגדה עצמה. הכוס החמישית מוזגים אותה כנגד הלשון החמישית שמדברת על הגאולה העתידה -  'והבאתי' והיא נקראת: 'כוס של אליהו הנביא' שעתיד לבשר אותנו על הגאולה.

קריאת ההגדה

ישנם מנהגים שלפיהם עורך הסדר קורא את כל ההגדה וישנם מנהגים שלפיהם כל משתתף בסדר קורא קטע בתורו. ישנם קטעים ידי שנוהגים לשיר אותם יחד, כל המשתתפים במנגינה. ההגדה מיועדת לכל הגילאים אולם ישנו הדגש מיוחד לשתף את הילדים. הרבה ממנהגי ליל הסדר נועדו לעורר אצלם עניין וסקרנות, כדי שישאלו במה שונה הלילה מכל הלילות. כגון, אכילת הכרפס בתחילת הסדר וסילוק המאכלים מהשולחן בטרם האכילה. נהוג עוד שהילד הקטן בבית קורא את נוסח ה'מה נשתנה' מתוך ההגדה, שבו נשאלות ארבע שאלות על השינויים שבין ליל הסדר ללילות רגילים. מנהג גניבת האפיקומן הונהג על מנת להשאיר את הילדים ערים במהלך הסדר. ישנם הנוהגים להציג את עצמם כבאים מארץ רחוקה, מעין 'משחק' שגורם לשמחה והתרגשות אצל הילדים. גם המנהג להשאיר כיסא לאליהו הנביא, או המנהג לפתוח לו את הדלת, מטרתו להשאיר את הילדים ערים. בנוסף נוהגים לחלק לילדים קליות אגוזים, או בימינו ממתקים שונים כדי שיוכלו להישאר ערניים עד סיום הסדר.

ההגדה בראי הקבלה. 

לפי תורת הקבלה, ההגדה אוצרת בתוכה רמזים רוחניים עמוקים שאותם עובר האדם בדרכו להתקרבות אל הבורא, כפי שכתוב בקטע שמתוך ההגדה: 'בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, לא את אבותינו בלבד גאל הקב'ה, אלא אף אותנו גאל עמהם...' עבורנו יציאת מצרים אינה אירוע חד פעמי, אלא חלק מעלייה רוחנית מתמדת. צורת מבנה ההגדה, מייצגת את השלבים שאותם עובר האדם בדרכו הרוחנית, כאשר נקודת ההתחלה היא תחושת הריקנות והאפסיות. תחושה זאת מתבטאת בשיר הפותח את ליל הסדר – 'מה נשתנה' ארבע הקושיות מייצגות את הקשיים והשאלות, אותם מעלה האדם בדרכו הרוחנית, שבלעדיהם אינו יכול להשתחרר מכבלי הריקנות והאגו הפנימי כדי להגיע לחירות אמיתית. ארבעת העולמות שמבטאים תהליכים רוחניים בתורת הקבלה, מכונים בתורת הנסתר 'אבי'ע' שהם ראשי תיבות של שמות העולמות: עשייה, יצירה, בריאה ואצילות. המספר ארבע הינו מוטיב מרכזי בהגדה. דוגמא לכך ניתן למצוא בשתיית ארבע כוסות המקבילות כנגד לשונות הגאולה וארבעת העולמות כפי שמבאר האר'י הקדוש. פירושים רבים נכתבו על ידי המקובלים על ההגדה, מאחר שיציאת מצריים הינה היסוד לזכירת חסדי הבורא ולעלייה רוחנית.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר