שבת ט'ז

יוסף רזניק תגובות: 0

בפינתנו השבוע נכתוב על איסור טלטול 'מוקצה', על 'תחום שבת' ועל 'תוספת שבת'.

מהו 'מוקצה'?

חכמים אסרו לטלטל בשבת כל חפץ שהוא 'מוקצה' (=מובדל), כלומר שאינו מיועד לשימוש בשבת. ישנם כמה סוגים של חפצים מוקצים, ואלו העיקריים שבהם:

'מוקצה מחמת גופו' - דבר שאינו ראוי לשימוש משום שאינו כלי ואינו אוכל. דוגמאות לכך הם חול ואבנים, כלי שנשבר ואינו ראוי לשימוש, וכן אוכל שאינו ראוי לאכילה ללא בישול, שהרי אסור לבשל בשבת.

'מוקצה מחמת חסרון כיס' - דבר יקר ערך המיועד לשימוש האסור בשבת, ומקפידים שלא להשתמש בו לצרכים אחרים. דוגמאות לכך הן שטרות כסף ומסמכים חשובים, מכשירים אלקטרוניים יקרים וכדומה. גם חפצים המיועדים למכירה ומקפידים לא להשתמש בהם, הם 'מוקצה'.

'כלי שמלאכתו לאיסור' - כל כלי המיועד לשימוש האסור בשבת, כמו כלי כתיבה, כלי תפירה ועוד. כלים אלו אינם 'מוקצים' לגמרי, כי אפשר להשתמש בהם לצרכים המותרים בשבת (כגון להשתמש בפטיש כדי לפצח אגוזים), וכן אפשר להזיז אותם כדי להשתמש במקום שהם נמצאים בו. אבל אסור לטלטל אותם לצרכים אחרים, כגון כדי לשים אותם במקום שמור.

מה הטעם לאיסור טלטול מוקצה?

לדין זה יש כמה טעמים: ראשית, טלטול חפצים שאין בהם צורך מהווה טרחה מיותרת, וסותר את עניין המנוחה בשבת. שנית, מי שמטלטל כרגיל חפצים שעושים בהם מלאכה, עלול לבוא מתוך הרגל לידי עשיית מלאכה בשבת. שלישית, ישנם אנשים שאינם עובדים גם בימות החול, ואם יהיה מותר לטלטל חפצים כרגיל - לא יהיה עבורם הבדל בין שבת לימות החול. וישנם טעמים נוספים.

מהו 'תחום שבת'?

נאמר בתורה (שמות טז, כט): 'אַל יֵצֵא אִישׁ מִמְּקֹמוֹ בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי'. משמעות הפסוק היא שאין לצאת בשבת יותר ממרחק מסוים מן העיר או היישוב שהאדם נמצא בו בשבת. מן התורה האיסור הוא לצאת יותר מ-12 מיל מחוץ לעיר, וחכמים החמירו וקבעו את המרחק למיל אחד (המיל שווה בערך לקילומטר אחד). מרחק זה נקרא 'תחום שבת'. נראה שהטעם לדין זה הוא שיום השבת מיועד למנוחה ולא לטיולים ארוכים.

מהו דין 'תוספת שבת'?

השבת מתחילה עם שקיעת החמה ביום שישי, ומסתיימת בצאת הכוכבים שלמחרת. אך ישנו חיוב להוסיף עליה מעט, ולקבל על עצמנו את דיני השבת לפחות כמה דקות לפני כניסת השבת ואחרי יציאתה. כיום נהוג להדליק נרות ולקבל את השבת בין 20 ל-40 דקות לפני השקיעה, ולהוציא אותה כ-40 דקות לאחר השקיעה, וזהו הזמן המופיע בלוחות (ויש המחמירים להמתין במוצאי שבת עד 72 דקות אחרי השקיעה). אנשים שאוהבים את המתנה הטובה של יום השבת משתדלים 'למשוך' אותה כמה שאפשר לתוך ימי החול, ועליהם נאמר בזמירות: 'הַמְאַחֲרִים לָצֵאת מִן הַשַּׁבָּת וּמְמַהֲרִים לָבוֹא'.

 

 

 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר