מסע אל העבר

רבני שלום לעם תגובות: 0

שבת פרשת ויקהל-פקודי, כ'ג באדר תשע'ה, 14/3/15

וזרקתי עליכם מים טהורים

שבת זו, היא שבת מברכים של חודש ניסן שבו חל חג הפסח. קוראים בשבת למפטיר את פרשת פרה, בנוסף לפרשות השבוע שהן שתיים, ויקהל-פקודי. פרשת פרה עוסקת בדיני פרה אדומה שהונהגה בזמן שבית המקדש היה קיים, והאפר שלה טיהר את טמאי המתים. הקריאה נקראת בסמיכות לחג הפסח, כדי להזכיר לבני ישראל להיטהר לפני שיעלו לרגל בחג ויוכלו לאכול את קרבן הפסח בטהרה, שכן לטמאים נאסרה אכילת הפסח.

גם ההפטרה שקוראים, שהיא נבואת יחזקאל הנביא, עוסקת בדיני טומאה שבאה כתוצאה מן החטא והנביא מבקש מעם ישראל להיטהר מחטאיו 'וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם, ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם'.

יום ראשון, כ'ד באדר תשע'ה, 15/3/15

שבעת ימי המילואים

ביום כ'ג באדר תמ'ט לספירה, החלו שבעת ימי המילואים. ביום זה הוקם המשכן על ידי משה רבנו ולראשונה הוקרבו בו קרבנות. מלאכת הקמת המשכן, הושלמה כבר בכ'ה בכסלו, אך בני ישראל נצטוו להמתין עד יום א' בניסן. בטרם הקמתו היו שבעה ימי הכנה לקראתו והם נקראים 'שבעת ימי המילואים'. בשבעה ימים אלו, שימש משה רבנו ככהן ובכל יום בנה את המשכן ופירקו, ויחד עם אהרן ובניו קידש את משכן ה' וכליו. מא' בניסן והלאה, שימשו אהרן ובניו בכהונה, וזו ניתנה להם לכל הדורות. מובא בדברי חז'ל, שבביאת המשיח ובניין בית המקדש השלישי, שוב יתקיימו שבעת ימי המילואים בחודש ניסן, וימים אלו מסוגלים לתפילה וישועה לגאולה.

יום שני, כ'ה באדר תשע'ה, 16/3/15

בריאת העולם

כ'ה באדר הוא היום הראשון לבריאת העולם, כפי שמופיע בתלמוד לדעת רבי יהושע. לדעת רבי אליעזר, נברא העולם בכ'ה באלול ובראש השנה, א' בתשרי, הוא היום בו נברא אדם הראשון. ביום זה בשנת ג' אלפים שס'ה, מת הצורר נבוכדנאצר מלך בבל, שהחריב את בית המקדש הראשון. מיד עם מות נבוכדנאצר, שחרר בנו המלך אוויל מרודך את יהויכין מלך יהודה מכלאו. ולאחר יומיים, בכ'ז באדר, הוציא אוויל מרודך את עצמותיו של אביו, כדי להוכיח לכולם שנבוכדנאצר אומנם מת וגזירותיו התבטלו.

יום רביעי, כ'ז באדר תשע'ה, 18/3/15

שואת יהודי המזרח

בכ'ז באדר א' תש'ז, החל גירושם של יהודי תראקיה ומקדוניה (חלקי ארץ ביוון ובולגריה) אל המשרפות בטרבלינקה, ורובם נספו, הי'ד. קהילות אלו נמנות בין קהילות עדות המזרח, שאף הן סבלו רבות בשואה האיומה שפקדה את עמנו וכילתה שישה מיליון יהודים הי'ד. גדולי הצדיקים אמרו, שהשואה פסחה ברובה על קהילות עדות המזרח, בזכות שמירתן על קדושת בתי הכנסיות והקפדת המתפללים שלא לשוחח בשעות התפילה, נוהג שמושרש עד היום בקרב בני העדה. סיבה נוספת שהעלו היא, מפני שההשכלה והרפורמה לא הצליחו לפגוע באמונה התמימה ובמסורת האיתנה של יהדות ספרד, כשם שפגעה וכילתה כל חלקה טובה בקהילות אשכנז.

יום חמישי, כ'ח באדר תשע'ה, 19/3/15

ההפגנה שביטלה את הגזרה

כ'ח באדר, הוא יום שמחה כמובא במגילת תענית, כי בו בוטלו גזירות השמד של אדריאנוס הקיסר הרומי. חז'ל מספרים, שהיהודים סבלו קשות תחת זרועו וחיפשו דרכים כיצד להקל את הגזרות. פנו אל אחת מנשות בית המלוכה, שהייתה עשירה מופלגת והיא יעצה להם לצאת ולהפגין ולזעוק על העוול שנעשה להם. שמעו היהודים לקולה, יצאו בלילה וקראו: 'אי שמים! לא אחיכם אנחנו?! מדוע אתם מטילים עלינו גזירות כה קשות, האם איננו בני אדם כמוכם'? נעשה נס, הטענות התקבלו והגזירות בטלו מן העולם.

יום שישי, כ'ט באדר תשע'ה, 20/3/15

עלילת הדם על יהודי צרפת

בכ'ט באדר ד' אלפים תתקנ'ו, לאחר עלילת דם שהעלילו הנוצרים על יהודי צרפת, והפצת השקר האנטישמי העתיק כי היהודים שחטו ילד נוצרי כדי להשתמש בדמו לאפיית המצות לקראת חג הפסח הקרב ובא, פרצו מאורעות דמים במדינה. ביום זה הוצאו להורג על קידוש השם, רבי יצחק משפיירא נכדו של הריב'א אחד מגדולי בעלי התוספות, ועמו יהודים נוספים, הי'ד.

עלילת דם היא אחת העלילות המפורסמות במשך דורות רבים נגד עם ישראל, כחלק מהאנטישמיות הכוללת נגד העם היהודי. העלילה מנוגדת לכל היגיון, לאחר שבתורה יש איסור חמור על רציחת אדם ואיסור אכילת בשרו או דמו, אולם העלילה התקבלה על לבם של שונאי ישראל במשך דורות רבים, בהתאם לדברי חז'ל שהלכה היא שעשיו שונא ליעקב, אולם עם ישראל עומד בגבורה כנגד כל העלילות וחזק באמונתו בגאולה הקרבה ובאה. 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר