טהרת המשפחה

יוסף רזניק תגובות: 0

טהרת המשפחה – יוסף רזניק

לקשר ולאהבה בין איש לאשתו, ישנה חשיבות גדולה מאוד בעיני התורה. בפרשת בריאת האדם מבואר, שמצבו הטבעי של האדם הוא להיות נשוי ולא להיות לבדו, והקשר בין האיש לאישה אף מהווה משל לקשר בין הקב'ה לעם ישראל. הקן המשפחתי הוא אבן הבניין של החברה כולה, ולכן ישנה חשיבות רבה לכך שהוא יהיה יציב ואוהב. אמרו חכמי המוסר, שעיקר מצוות 'וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ' היא בין איש לאשתו.

חיבור של קדושה

משום כך, מלבד הצד הרגשי של הקשר בין בני הזוג, ומלבד התפקיד המשותף המוטל עליהם בבניין הבית וגידול הילדים, הקב'ה נטע באיש ובאשה כוח המחבר ביניהם להיות גוף אחד. הפסוק אומר 'על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד (בראשית ב', כ'ד).  בשונה מדתות מסוימות שרואות את הכוח הזה כחטא או כדבר בזוי, התורה רואה בו ערך של קדושה, כאשר משתמשים בו כראוי. בעזרת הכוח הזה מביאים חיים חדשים לעולם, וגם לעצם חיזוק הקשר והאחדות בין בני הזוג יש ערך בפני עצמו. הדבר גם מסייע לבני הזוג להתגבר על ההבדלים הקיימים ביניהם.

שוקולד ועוד שוקולד ועוד שוקולד - נמאס!

אמנם, ברור הוא שהכוח הגופני נועד לשרת את הקשר בין האיש והאישה, ולא חלילה להיפך. מי שהופך את הנאת הגוף לתכלית הכול, מחמיץ את המטרה, ולמעשה הוא רואה רק את עצמו ולא את בן הזוג. אדם כזה עלול גם לחפש 'הנאות' שכאלה גם במקומות אחרים ולהרוס לגמרי את התא המשפחתי במקום לבנות אותו. מלבד זאת, כאשר מתמכרים להנאה גופנית כלשהי, בסופו של דבר היא מאבדת את טעמה ונמאסת, כפי שאומר הפסוק 'דבש מצאת? אכול דייך...'

להתרחק ולהתקרב מחדש

משום כך קבעה התורה ימים של ריחוק פיסי ושל התקרבות מחודשת בין בני הזוג. זה המנגנון הקשור לאיסור נידה (מלשון נדידה והתרחקות), שקרוי בלשון נקייה 'טהרת המשפחה'. בסוף פרשת 'מצורע' מבואר, שאישה שרואה דם, כדרך כל הנשים מגיל ההתבגרות ואילך, הרי היא 'נידה', וזהו מצב של טומאה. חשוב לציין שטומאה זו איננה חטא או פגם באישה עצמה, אלא שמאז חטא אדם הראשון, ישנו חיסרון רוחני בעולם, שמתבטא בין השאר בכך שכל התהליכים הקשורים ליצירת חיים וללידה מתנהלים בכבדות ובקושי. החיסרון הרוחני הזה הוא הטומאה.

בימי הטומאה אסור כל מגע פיסי בין האיש והאישה, והקשר ביניהם צריך להיות מושתת רק על האהבה שבלב. לאחר ימי הנידה, האישה סופרת שבעה ימים נקיים, נטהרת במי הטבילה, ואזי היא טהורה מחדש. אמרו חכמים, שהריחוק בימי הטומאה נועד לתת טעם להתקרבות המחודשת: 'כדי שתהיה חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה'. שמירת הלכות טהרת המשפחה מועילה שהילדים הנולדים יהיה עדינים ויראי שמים, ובימינו התגלה שהיא אף עשויה למנוע מחלות רבות.

את פרטי ההלכות של טהרת המשפחה מקובל ללמוד עם הדרכה מתאימה לפני החתונה, וכאן כתבנו רק את עיקר העניין המופיע בתורה במפורש. חשוב לציין שאיסור נידה קיים בכל מגע בין איש לאשה ואפילו אינם נשואים, מלבד איסורים נוספים.

מה עניין הטהרה במקווה? ומדוע רחצה רגילה אינה מועילה?

הטומאה איננה כמו לכלוך גשמי שיורד במים, ולכן רחצה סתם אינה מועילה כדי להיטהר, אלא דווקא טבילה במי גשמים שלא נשאבו בידי אדם. כל ענייני הטומאה והטהרה הם מן ה'חוקים' (מצוות שטעמן אינו ידוע לנו), ולא היינו חושבים עליהם לבד, אך התורה גילתה לנו שכך פועל העולם הרוחני. עם זאת אפשר אולי לומר, שמי גשמים מבטאים את החסד האלוקי המגיע מן השמים, ולכן יש בכוחם לתקן את החסרונות הרוחניים של העולם הזה.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר