יחוד

רבני שלום לעם תגובות: 0

ייחוד - יוסף רזניק

לפעמים אנחנו שומעים על אנשים, שחלקם אפילו בעלי תפקידים בכירים, שנכשלים במעשים לא ראויים או מגונים. חכמי ישראל, שהכירו היטב את טבע האדם תאוותיו ויצריו, התייחסו לעניין זה באומרם 'אין אפוטרופוס לעריות', כלומר, בעניינים אלו, שום אדם אינו יכול לסמוך על עצמו ולומר שהוא יכול להעמיד את עצמו בניסיון ולא להיכשל. משום כך, התורה הציבה לנו גדרים על מנת שנוכל להתמודד ולהתרחק מכל ניסיון של היצר הרע.

רפואה מונעת

אחד הגדרים העיקריים שהעמידה התורה בפני היצר, הוא איסור 'ייחוד' (מלשון יחד). על פי התורה, לגבר ואישה שאינה אשתו אסור להימצא לבדם במקום שאין בו אנשים נוספים, כדי שלא יבואו לידי ניסיון. הקפדה על דין זה מונעת בעיות רבות. הייחוד הוא מציאות בעייתית גם אם בפועל לא נכשלים, הן מצד החשד שהוא גורם, והן מצד שעצם ההימצאות ביחד במקום ללא אנשים נוספים, גורמת לקרבה נפשית שאינה ראויה אצל גבר ואשה, יש לציין שגם החוק האזרחי, להבדיל, מכיר בבעייתיות שבייחוד: לפי החוק, בכל בדיקה רפואית, המטופל או המטופלת זכאים לנוכחות של אדם נוסף מטעמם, כדי לא להישאר לבד עם הרופא/ה.

באילו מקומות נוהג דין ייחוד?

כאמור, דין ייחוד הוא בכל מקום שאין בו אנשים נוספים, כולל מקומות פתוחים ושוממים, ובפרט בלילה. אך מותר להיות יחד בכל מקום שאפשר לראות מבחוץ את הנעשה בו, אם בפועל עוברים שם אנשים מדי פעם. מותר להיות יחד גם במקום סגור, אם יש אפשרות שייכנס אדם מבחוץ בלי הודעה מוקדמת, כמו למשל בחנות או בחלק מהמשרדים. כמו כן מותר לאיש ואישה לעלות יחד במעלית, כיוון ששוהים בה רק זמן קצר מאוד.

באילו אנשים נוהג דין ייחוד?

התורה לא חילקה בדין ייחוד בין אנשים שונים, ולכן גם איש ואישה מבוגרים מאוד או חולים אינם רשאים להימצא יחד לבדם. דין זה נוהג אפילו לגבי ילדים: לאיש בוגר אסור להתייחד עם ילדה מגיל 3 ומעלה, ולאשה בוגרת אסור להתייחד עם ילד מגיל 9 ומעלה. דין ייחוד חל גם על יותר משני אנשים: לדעת ה'שולחן ערוך', האיסור הוא גם בגבר אחד עם נשים רבות או אישה אחת עם גברים רבים. לדעת הרמ'א, מותר לאשה להתייחד עם שני אנשים כשרים שהם צנועים בהליכותיהם, ולאיש מותר להתייחד עם שלוש נשים או יותר. ויש דינים שונים בעניין זה.

באלו מקרים מותר לאיש ואישה להתייחד?

יש כמה אופנים שבהם הייחוד מותר. ראשית, אין איסור ייחוד במשפחה הקרובה - אח עם אחותו, הורים עם ילדיהם וסבים עם נכדים או נינים. אבל לקרובים רחוקים יותר, כגון גיסים או דודים ואחיינים, אסור להתייחד. שנית, כאשר איש ואשתו נמצאים יחד, יכולים להיות שם גם גברים נוספים או נשים נוספות. ויש מתירים זאת גם כשנמצאים יחד אח ואחותו או בן ואמו וכדו'.

 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר