דרך ארץ

יוסף רזניק תגובות: 0

דרך ארץ - יוסף רזניק

בספר בראשית התורה מספרת לנו בהרחבה על מעשיהם של אבותינו - אברהם יצחק ויעקב. דבר זה מעורר את השאלה: הרי התורה לא נועדה 'לספר לנו סיפורים', אלא ללמד אותנו את המצוות ואת רצון ה'. ומדוע אם כן היא מאריכה כל כך בעניינים אלו?

הקדמה בת אלפיים שנה

אחת התשובות לשאלה זו היא, שבהנהגתו של האדם יש רובד שקודם אפילו למצוות התורה, והוא המכונה 'דרך ארץ'. כיום נוהגים לומר 'דרך ארץ קדמה לתורה', אולם הביטוי המלא הוא 'דרך ארץ קדמה לתורה עשרים ושישה דורות', והכוונה היא לדורות שמבריאת העולם ועד מתן תורה. ודרך המעשים הטובים של האבות הקדושים, התורה מלמדת אותנו שהתנהגות טובה וישרה היא המבוא והבסיס לכל התורה כולה.

מהי בדיוק 'דרך ארץ'?

הביטוי 'דרך ארץ' פירושו 'דרך ההתנהגות של יושבי הארץ', כלומר ההתנהגות הטובה שאמורה להיות משותפת לכל בני האדם. לעניין זה יש כמה משמעויות, שהראשונה שבהן נוגעת למידותיו של האדם וליחסים בין אדם לחברו. ניתן לתמצת אותה בביטוי העממי 'להיות בן אדם': לא לפגוע בזולת, לעזור בשעת הצורך, להכיר טובה, להיות ישר בענייני ממון, להתייחס בכבוד להורים ולמבוגרים וכדומה. זהו המוסר הטבעי, שקיים גם אצל אנשים שלא למדו תורה. חשוב להדגיש שגם המוסר הטבעי הזה אינו דבר 'חילוני', אלא הוא כוח שהקב'ה נטע באדם, והוא מבטא את העובדה שהאדם נברא בצלם א-להים.

אמרו חכמים: 'אם אין דרך ארץ - אין תורה', והכוונה היא שמי שאינו 'בן אדם', שאינו מתנהג לפי המוסר הטבעי ומידותיו והתנהגותו עקומות ומקולקלות, ילמד גם את התורה בצורה עקומה, והדבר עלול אפילו להזיק לו ולאחרים ולגרום לחילול השם. משום כך הזהירו חכמים שלא ללמד תורה ל'תלמיד שאינו הגון', אלא קודם יש להדריך אותו בדרך טובה ורק אחר כך ללמד אותו (אמנם ברור שגם מי שאין בו דרך ארץ אינו פטור מקיום מצוות).

לאכול עם סכין ומזלג

הביטוי 'דרך ארץ' כולל גם עניינים שקשורים לנימוס ולהתנהגות נאותה: לשמור על נקיון הגוף והסביבה, לאכול בצורה מנומסת ולא בגסות וברעבתנות, לא להיכנס לתוך דברי הזולת וכדומה. גם עניינים אלו הם בסיס לתורה. לתלמוד הבבלי מצורפת 'מסכת דרך ארץ' שכוללת הנהגות טובות רבות בעניינים אלו, וכן בענייני שמירת הבריאות והזהירות מסכנות.

לבנות את העולם

המשמעות השלישית של 'דרך ארץ' היא מה שכינו חכמים 'יישובו של עולם', כלומר שאדם יעבוד לפרנסתו, יעסוק בעניינים המפתחים את העולם ומביאים תועלת לחברה, ולא יבלה את ימיו בבטלה. חכמים הפליגו בשבחה של עשיית מלאכה, ואף אמרו שכמו שיש מצווה לנוח בשבת, כך יש מצווה לעבוד בששת ימי המעשה. בתלמוד מופיעות לעתים עצות בענייני מסחר ומלאכה. עם זאת, לימוד תורה חשוב ליישובו של העולם אף יותר מעבודה גשמית, עד כדי שמי שיכול להתמסר ללימוד תורה, הדבר עדיף. ובעבר כתבנו על היחס הנכון בין השניים.

דרך הארץ ודרך השמים

יש אנשים הסבורים שמי שיש בו דרך ארץ והוא אדם טוב, אינו זקוק לתורה ולמצוות. אך זוהי טעות גדולה. ראשית, כמו ש'אם אין דרך ארץ אין תורה', כך גם 'אם אין תורה אין דרך ארץ'. ללא הדרכתה של התורה האדם עלול להגיע לעיוותים מתוך הרגש המוסרי עצמו, כמו שאנו מוצאים למשל אנשים שמרחמים על מחבלים, או שמתייחסים לבעלי חיים כשווים לבני אדם. מלבד זאת, מצוות התורה מחזקות את ההתנהגות המוסרית, וניתן לראות שערכים כמו חסד וכיבוד הורים, מצויים אצל שומרי התורה יותר מאשר בכל מקום אחר. אך מעבר לכל זה, האדם לא נברא רק כדי 'להיות אדם טוב', אלא כדי להיות אדם קדוש ולדבוק בקב'ה, שזוהי מעלה עליונה בהרבה מה'דרך ארץ' הרגילה, ודבר זה יכול להיעשות רק על ידי התורה ומצוותיה.

 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר