המנקה העייף

יעקב ברוך ב.ת. תגובות: 0

המנקה העייף

לקראת החופש חיפש עמית כיצד יוכל להרוויח קצת כסף, והחליט לעבוד בניקיון לפני פסח. הוא פרסם מודעות רחוב תחת הנוסח: 'בחור זריז וחרוץ ינקה לכם את הבית לפסח'. גברת שרה שראתה את המודעה התרשמה ממנה והחליטה להזמין אותו לנקות את הבית, עמית שעבד בימים הללו מצאת החמה עד צאת הנשמה ובלילה הקודם עבד במסעדה כל הלילה, היה עייף מאד. ולכן עבד באיטיות ועבודה שלוקחת בממוצע בסביבות חמש שעות, הוא עשה בשמונה שעות. כשהגיע לשרה ודרש שתשלם לו עבור שמונה שעות היא לא הסכימה ושילמה לו רק עבור חמש שעות ואמרה: 'העבודה הזאת לוקחת בסביבות חמש שעות, אני לא אשמה שאתה עייף!'

'אבל עשיתי כל מה שאני יכול...' טען עמית. 'מה אני יעשה שזה לקח בסוף שמונה שעות?' מה דעתכם? האם שרה צריכה לשלם לו לפי שמונה שעות?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן של'ג סעיף ה' ברמ'א

תשובה לשאלה 'המשווק הרמאי' (שאלה מס' 388)

תקציר השאלה השבועית: ג'קי פרץ לאתר האינטרנט של אדון לוי ודאג להפנות אליו לקוחות פוטנציאליים מהאתר שלו והלקוחות שיצרו אתו קשר קנו ממנו את הסחורה, כשאדון לוי גילה זאת הוא תבע ממנו את הרווחים שנגרמו לו כתוצאה ממעשה הרמאות שעשה. אבל ג'קי טוען שהוא מכר ללקוחות את הסחורה ולכן אינו צריך לתת לאדון לוי את הרווחים. האם על ג'קי לשלם לאדון לוי?

תשובה בקצרה: ג'קי עשה מעשה חמור וחייב לשלם דמי שימוש באתר של אדון לוי, אבל אינו חייב לשלם על מה שהרוויח. אבל כדי לצאת זכאי ב'דיני שמיים' עליו לתת לו גם את הרווחים שמנע ממנו.

תשובה בהרחבה: המקרה שלנו הינו דוגמה קלאסית ל'השגת גבול' לפי כל קנה מידה. המקור ההלכתי לכך הוא מאיסור התורה 'ארור משיג גבול רעהו' (דברים כ'ז, י'ז) כפי שנלמד בתלמוד בבלי שאדם שהניח מצודה עם פיתיון לצוד דגים, יש לאחרים להרחיק רשת של חברו כדי שהדגים לא יצאו מהמצודה שלו ויכנסו לשל חברו, ומי שמקריב את הרשת נקרא 'מזיק'.

האם גם ג'קי יכל לפתוח אתר באינטרנט?

מה יהיה הדין לגבי אדם שהוא בלעדי בשיווק של מוצר מסוים, וחברו רוצה גם כן לשווק את אותו מוצר. האם הוא יכול לעשות זאת? בהלכה נפסק שאדם אינו יכול למנוע מחברו לפתוח חנות כמו שלו אפילו אם היא באותו הרחוב, אלא אם כן הוא ממש פוגע לו בכמות המכירות, כמו במקרה שהחנות נמצאת בסמטה קטנה בסוף הרחוב וחברו פתח חנות דומה לשלו בתחילת הרחוב, וכל מי שנכנס לרחוב הזה נכנס ישירות לחנות החדשה, או שהוא מוריד בחנות החדשה מחירים בצורה משמעותית, שממש מונע ממנו להתפרנס בצורה שלא שווה לו להחזיק את החנות. במקרים אלה אדם יכול לתבוע את חברו שהוא גוזל ממנו את פרנסתו, אבל אם היוזם החדש לא פוגע לו ישירות בפרנסה, אי אפשר לתבוע ממנו שלא יפתח את החנות.

מה הדין אם כבר פתח חנות כזאת, ופגע בפרנסת חברו?

דעת הפוסקים היא שגם אם כבר השקיע כסף, ופתח חנות והוא פוגע בפרנסת חברו, עליו לסגור אותה. ואם כבר גרם הפסדים לחברו, בכל מקרה אינו צריך לשלם אותם מכיוון שזה נזק שמוגדר כ'גרמא' וחייב לשלם את ההפסדים הללו רק ב'דיני שמים'. (מהרי'ק שורש קל'ב)

בסיפור שלנו: האם ג'קי חייב לשלם את ההפסדים לאדון לוי?

במקרה שלנו, לא מדובר על אדם שפתח חנות ליד העסק של חברו, אלא באדם שפרץ לאתר של חברו וגנב ממנו לקוחות באופן ישיר. למעשה ג'קי השתמש בשירותיו של אדון לוי כדי לנתב לקוחות אליו, ולכן יצטרך לשלם על מה שנהנה מעצם השימוש באתר, וצריך לחשב כמה שווה שימוש באתר כזה כ'מקדם מכירות'. אבל על עצם ההפסד הישיר שגרם לאדון לוי, אינו חייב לשלם מכיוון שבהגדרה ההלכתית זה נחשב כ'מבטל כיסו של חברו' ואין כאן גרימת נזק ממשי בפועל, אלא גנבת דעת וניתוב לקוחות לעסק של ג'קי. אבל אין ספק שלפי 'דיני שמיים' ג'קי יהיה חייב לשלם לאדון לוי את הרווחים שהגיעו לו כתוצאה מאותם לקוחות שפנו אליו. אבל במידה וג'קי ישלם כדי לצאת נקי ב'דיני שמיים' אדון לוי כן יתקזז אתו קצת על התשלום. 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר