נטילת ידיים (ג')

יוסף רזניק תגובות: 0

נטילת ידיים (ג') – יוסף רזניק

מהו 'דבר שטיבולו במשקה'?

כמו שנוטלים ידיים לאכילת לחם, כך יש ליטול אותן לאכילת מאכלים שטובלים אותם במשקה (מים, יין, שמן, חלב או דבש) ושאוכלים אותם כשהם רטובים מהמשקה. הטעם לכך הוא שעל פי כללי הטומאה והטהרה, המשקה מעביר את הטומאה מהידיים לאוכל, ולכן יש לטהר את הידיים לפני האכילה.

יש אומרים שבימינו, כיון שבכל מקרה כולנו טמאים, אין צורך להקפיד על נטילה זו, אך לדעת רוב הפוסקים צריך ליטול גם כיום (אמנם לרוב הדעות יש ליטול בלי ברכה). ייתכן שהטעם לכך הוא כדי שיישאר לנו לפחות שריד ממנהגי הטהרה שהיו נהוגים בעבר ושעתידים לחזור בעתיד.

בעניין דבר שטיבולו במשקה יש כמה חילוקי דינים (למשל: האם מרק נחשב משקה, האם צריך נטילה לפירות שנרחצו במים אך לא 'נטבלו', האם מי שאינו נוגע באוכל בידיו צריך נטילה, ועוד), ואין כאן המקום להאריך.

מהם 'מים אחרונים'?

תיקנו חכמים ליטול ידיים פעם נוספת בסוף הסעודה לפני ברכת המזון, ונטילה זו נקראת 'מים אחרונים' כדי להבדיל אותה מ'מים ראשונים' שלפני הסעודה.

לנטילה זו שני טעמים: האחד הוא כדי לנקות את הידיים משאריות האוכל לקראת ברכת המזון. הטעם השני הוא שבזמנם היו משתמשים לפעמים במלח חזק וחריף ('מלח סדומית') שהיה מזיק לעיניים בנגיעה בהן, ולכן היה צורך לשטוף אותו מן האצבעות. ואף שמלח זה אינו מצוי בימינו, לדעת רוב הפוסקים צריך ליטול גם היום, ובפרט אם הידיים אינן נקיות, טעמים נוספים בדבר הביאו הגר'א וחכמי הקבלה.

על מים אחרונים אין מברכים, ולדעת ה'שולחן ערוך' גם אין צורך ליטול את כל כף היד אלא רק את שני הפרקים העליונים באצבעות.

מדוע נוטלים ידיים לפני התפילה?

דין זה הוא משום ניקיון בלבד, כדי לגשת לתפילה בצורה מכובדת. משום כך מעיקר הדין אין חיוב ליטול דווקא בכלי ובמים הראויים לשתייה וכו', ולרוב הדעות גם אין מברכים על נטילה זו.

צריך ליטול ידיים לתפילה גם אם אין עליהן לכלוך ניכר לעין, משום שהידיים נוגעות לפעמים במקומות שיש בהם זיעה וכדומה. מי שאין לו מים, יכול לנגב את ידיו במגבת או בטישו ולהתפלל; אבל מי שיודע שנגע במקום מלוכלך, צריך להשתדל למצוא דווקא מים. ומי שרחץ את ידיו וברור לו שמאז לא נגע בשום דבר מלוכלך, אינו צריך לנקות את הידיים לפני התפילה.

מדוע נוטלים ידיים כשקמים בבוקר?

לנטילת הבוקר יש כמה טעמים. טעם אחד הוא כמו שאמרנו לעיל, שבשעת השינה הידיים נוגעות במקומות שיש בהם זיעה ולכלוך, וצריך לנקות אותן לקראת תפילת שחרית. טעם שני הוא שבכל בוקר אנו נעשים 'ברייה חדשה', וכיון שהאדם נברא לעבוד את ה', ראוי לקדש את הידיים כמו הכהנים שהיו מקדשים את ידיהם לפני העבודה במקדש. על נטילה זו יש לברך, וגם בה יש דינים שונים, כגון במי שלא ישן כל הלילה ועוד.

מלבד זאת, נאמר בגמרא ובספר הזוהר, שבשעת השינה הנשמה הקדושה מסתלקת מהאדם, ואז שורה עליו 'רוח רעה', וכדי לסלק אותה יש ליטול את הידיים שלוש פעמים לסירוגין (כלומר: ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל). ישנם מקרים נוספים שבהם שורה על האדם רוח רעה, כגון מי שיצא מבית הכיסא או מבית הקברות, ומי שנטל את ציפורניו. ונאמר ב'שולחן ערוך' שגם במקרים אלו צריך ליטול ידיים.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר