יש לך מושג

יוסף רזניק תגובות: 0

חינוך (ג') – יוסף רזניק

אחד העניינים שמעסיקים כל הורה ומחנך, הוא יצירת משמעת. כיוון שהבנתו של הילד ויכולת השליטה העצמית שלו עדיין אינם שלמים, ההורים נדרשים להחליט עבורו ולנהל את חייו. משמעת פירושה שהילד ילמד לציית להוראה של הוריו או של אדם שאחראי עליו, גם אם כרגע 'לא מתחשק לו' או שאינו מבין עדיין את חשיבות ההוראה.

אתה לא מנהל

המשמעת חשובה לניהול תקין של החיים בבית ובבית הספר, אולם יש בה חשיבות גדולה מאוד גם לילד עצמו. ראשית, ילד שאין בחייו כללים ברורים של 'עשה' ו'לא תעשה' (או שיש כללים אך לא אוכפים אותם), נדרש בעצם לנהל את חייו בעצמו. וכיוון שכל ילד יודע היטב שעדיין אין הוא מסוגל לכך, הדבר ממלא את לבו חרדה. לעומת זאת, כאשר ההורים קובעים כללים ועומדים על קיומם, הילד יודע שהאחריות לכך אינה מוטלת עליו, והוא מרגיש ביטחון ושלווה לעסוק בענייניו (מובן שככל שהילד גדל, על ההורים לתת לו גם מרחב להחלטה עצמית).

אבא שלי גיבור

שנית, כל ילד בוחן את הוריו בעיקר לפי ההתנהגות שלהם מולו. הורים שנכנעים ללחציו של הילד נתפסים אצלו כחלשים - שהרי אפילו הוא יכול לנצח אותם -  ופירוש הדבר הוא שאין הם יכולים להגן עליו מפני הסכנות שבעולם. במקרים רבים שבהם הילד מתמרד מול סמכותם של ההורים, או כשהוא דורש מהם מתנות וכדומה, הוא למעשה בוחן אותם, ובאופן בלתי מודע הוא מצפה שהם לא ייכנעו לו ויוכיחו לו בכך שהם חזקים ואפשר לבטוח בהם.

לתת הוראות ל...עצמי

שלישית, כאשר הילד מתרגל לציית לסמכות גבוהה ממנו, מתוך ידיעה שזה הדבר הנכון לעשותו, הוא מפתח בכך את היכולת העתידית לציית לשכלו שלו, לשלוט בדחפים הרגעיים ולקנות 'משמעת עצמית'. המשמעת העצמית חיונית להתקדמות בכל תחום בחיים - לימודים, עבודה, ניהול סדר היום ועוד. אווירה של משמעת היא גם היסוד ליראת שמים ולציות לחוקי התורה. מכל הסיבות הללו ברור שמשמעת תקינה היא אחת המתנות הגדולות ביותר שהורים יכולים להעניק לילדיהם.

מעט אבל עקבי

הדרך לפיתוח משמעת אצל הילד, היא לתת לו בכל יום הוראות ברורות, המתאימות לגילו ולכוחותיו ושקל לו לבצע אותן, כגון 'תביא לי בבקשה מזלג', 'שים את הילקוט במקום', 'סיימי את הפרק ולכי לצחצח שיניים'. אין להרבות בדרישות מן הילד, אולם אין לוותר ואין לבטל דרישה שכבר נאמרה.

אם הילד אומר 'לא רוצה' או מנסה להתחמק, צריך פשוט לחזור על ההוראה פעם נוספת. יש להימנע מלהרים את הקול, להסביר הסברים, להיכנס לוויכוח, להתחנן, להבטיח פרס או לאיים בעונש, משום שבאופנים אלה הילד מתחנך להיפך המשמעת, ומתרגל שההוראה כשלעצמה אינה מספיקה כדי לחייב אותו למלא אותה. גם אם לאחר כמה חזרות הילד עדיין אינו מציית, יש להבהיר לו שהתנהגותו אינה תקינה, אך אין צורך ואף לא רצוי לנסות להכריח אותו. אם ברור לילד שהדרישה עומדת בעינה וההורים לא ביטלו אותה, הוא מרגיש אי נוחות מכך שלא ציית, והדבר מבטיח שהוא לא ירצה להמשיך כך בעתיד.

כמה טוב ששמעת בקולי!

כאשר הילד עושה את המוטל עליו, יש להביע את שביעות הרצון שלנו מכך, כדי לפתח אצלו את הרגשת הסיפוק וההנאה ממה שעשה. דבר זה הוא הכרחי, משום שהפעלת המשמעת כשלעצמה אינה נעימה לילד, ולכן יש 'לתקן' את החוויה ולהפוך אותה משלילית לחיובית. כפי שכתבנו בפרק הקודם, עיקר החינוך הוא העידוד והשבח על המעשים הטובים.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר