סופו של סיפור

רבני שלום לעם תגובות: 0

סיפור כפול

במשך שלוש שנים עבד אורי ככותב באחד מעלוני השבת המפורסמים, ושנתיים לאחר שעזב את מערכת העלון החליט לגזור לעצמו רווח נאה: הוא לקח את הסיפורים אותם כתב כמעט מדי שבוע, ערך אותם מחדש ושינה במקצת את סגנון הסיפור, והוציא אותם לאור בספר שבו קיבץ את כל הסיפורים יחדיו. לאחר שיצא הספר התקשר מנשה - עורך העלון לאורי ושאל אותו: 'אמור לי אורי, הרי ידעת שהמערכת משלמת עבור הסיפורים, ושהם רכוש המערכת? כיצד אתה מוציא לאור ספר של סיפורים ששייכים לנו?'

'תראה, אני ניסיתי לתפוס אותך בטלפון ואתה לא ענית לי...' גמגם אורי בטלפון. 'וחוץ מזה, אני ערכתי את הסיפורים מחדש. אלו לא הסיפורים שנערכו על ידכם בעלון, אלא אלו שאני כתבתי ואני גם שיניתי אותם. וחוץ מזה, גם לא חתמתי על שום מסמך מחייב שכתוב בו שכל הזכויות שמורות למערכת העלון...' הוא היה נשמע מגוחך. אבל מנשה היה נחרץ: 'תראה אנחנו מדברים כאן על עניין של זכויות יוצרים, אין ספק שאתה כתבת את הסיפורים. אבל אנחנו שילמנו לך על הכתיבה, לא כדי שתוציא אותם לאור, אלא כדי שנוכל להשתמש בהם בהווה ובעתיד. אתה ידעת בוודאות שאנחנו נשתמש בסיפורים הללו, ושהתשלום הוא על דעת כך שהסיפורים יהיו שייכים למערכת...'

'כן, אבל אני שיניתי אותם...' התפתל אורי בטלפון. מה דעתכם? האם אורי צריך להחזיר למערכת העלון את הכסף שקיבל עבור הסיפורים? והאם היה מותר לו לעשות זאת?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן רצ'ב וסמ'ע סעיף קטן מ'ה ובש'ך סעיף קטן ל'ה. בדין: 'להשתמש במוצר חכמה של השני' 'פתחי תשובה' סימן קנ'ח סעיף קטן א'. והאם הסוגיה שלנו קשורה לדין של 'כיצד הלה עושה סחורה בפרו של חברו' סימן ש'ז סעיף ה'.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר