קידוש השם (ב')

רבני שלום לעם תגובות: 0

יש לי מושג

קידוש השם (ב') – יוסף רזניק

כל אחת ממדינות העולם שולחת שגרירים למדינות אחרות. השגריר הוא אזרח מדינתו וצריך כמובן לציית לחוקיה, אך מעבר לכך מוטלת עליו חובה כללית לפעול למען שמה הטוב של מדינתו, ולחיזוק הקשר בינה לבין המדינה המארחת. וכיון שהשגריר הוא נציג המדינה, לכל מעשה שלו יש משמעות גדולה יותר מזו של אדם פרטי, ויש לו השפעה על מעמדה וכבודה של המדינה כולה.

לחיות בשליחות דיפלומטית

באופן דומה, כל יהודי הוא מעין 'שגריר' של הקב'ה בעולם. חלק ממצוות 'קידוש השם' היא לדאוג שגם אחרים יכירו את הקב'ה ויתייחסו אליו כקדוש ומרומם ועם ישראל והאנושות כולה יכבדו את הקב'ה ויקיימו את מצוותיו, וכך העולם יגיע לתיקונו. גם ה'קדיש' שאנו אומרים כמה פעמים ביום, הוא תפילה ששמו של הקב'ה 'יתגדל ויתקדש' בעולם.

הקב'ה מתפאר בך

חלק זה של המצווה נוגע בעיקר לאנשים שמייצגים בסביבתם במידה זו או אחרת את התורה ואת הקב'ה: יהודי הנמצא בין גויים, שומר מצוות הנמצא בין אנשים שאינם כאלה, וכל מי שהוא תלמיד חכם או בן תורה. אדם כזה צריך להקפיד במיוחד על דרך ארץ, על יושר ועל דיבור והתנהגות בנחת ובמאור פנים. כאשר הוא נוהג כך, הוא מקדש את השם וגורם לכך שאנשים יכבדו את הקב'ה ואת תורתו, וירצו גם הם ללכת בדרך זו, ועליו נאמר (ישעיהו מט, ג): 'יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר בְּךָ אֶתְפָּאָר'.

לנקות את הבגדים

לעומתו, אדם שלמד תורה אך אינו ישר או אינו נוהג בדרך ארץ, מחלל בכך את שם ה', וגורם לאנשים לומר: 'פלוני שלמד תורה - ראו כמה מקולקלים מעשיו וכמה מכוערים דרכיו'. כדוגמה לדבר אמרו חכמים, שתלמיד חכם שיש כתם על בגדו, נענש על כך באופן חמור, כי הוא משניא את התורה על הבריות.

ככל שמעלתו של האדם גדולה יותר, עליו להקפיד יותר שכל מעשיו יהיו מתוקנים ולהתרחק מכל דבר שיש בו גנאי ופחיתות, כמו בטלה, אכילה מופרזת וכדומה. על אדם כזה להתרחק אפילו מחשד של התנהגות לא נאותה.

ויתור על אבן טובה

רבי שמעון בן שטח היה מגדולי חכמי ישראל בתקופת החשמונאים. פעם באו תלמידיו ואמרו לו בשמחה: 'רבי, מעתה אינך צריך עוד לטרוח בפרנסתך!' שאל אותם: 'וכל כך למה?' אמרו לו: 'קנינו עבורך חמור מישמעאלי אחד, וכעת מצאנו שבצווארו של החמור תלויה אבן טובה'. שאל אותם ר' שמעון: 'האם בעל החמור ידע על כך?' אמרו לו: 'לא'. אמר להם: 'לכו והחזירו לו את האבן'. שאלו התלמידים: 'והלא לפי ההלכה אין חייבים להחזיר אבדה לגוי (שהרי גם הגוי אינו חייב להחזיר אבדה ליהודי)?' אמר להם: 'רוצה אני לנהוג לפנים משורת הדין כדי שהישמעאלי יברך את א-להי ישראל, ודבר זה חשוב לי מכל הממון שבעולם'.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר