סגולות

רבני שלום לעם תגובות: 0

סגולות – יוסף רזניק

בדברי חז'ל ובספרות היהודית לדורותיה, אנו מוצאים לפעמים עצות שונות בענייני העולם. חלק מעצות אלו ניתן להבין על פי חוקי הטבע הרגילים, אך חלקן מבוססות על חוקים רוחניים שמעל הטבע. דוגמה לכך היא מה שמבואר בגמרא, שמי שמהדר בהדלקת נר שבת ונרות חנוכה, זוכה לבנים תלמידי חכמים, שנאמר 'כִּי נֵר מִצְוָה וְתוֹרָה אוֹר'.

סיוע לכל מטרה

עצות רוחניות מעין אלו נקראות בימינו 'סגולות'. בתורה מופיעה המילה 'סגולה' במשמעות של חפץ נדיר ובעל ערך רב, ומשום כך עם ישראל נקרא 'סגולתו' של הקב'ה. אך בלשון החכמים המאוחרים יותר, 'סגולה' היא כישרון או כוח מועיל, ולכן כל פעולה המועילה לנושא מסוים נקראת 'סגולה'. במדרשים ובספרי הקבלה ניתן למצוא סגולות לרפואה, לפרנסה, לבנים ועוד.

השימוש כפוף לתקנון

כיון שכמעט אין אדם שאינו זקוק לישועה באחד מתחומי החיים, ניתן להבין מדוע אנשים רבים מחפשים סגולות המועילות לדבר שהם חפצים בו. אך לעניין זה יש כמה הגבלות שחשוב להכיר אותן.

ראשית, לפני שמשתמשים בסגולה כלשהי, צריך לוודא שיש לה מקורות נאמנים בתורה או בדברי חכמים. חלק מן ה'סגולות' הן למעשה אמונות טפלות, ובחלקן יש אף קשר למנהגי עבודה זרה או לדברים שנאסרו משום 'חוקות הגויים'. ישנן גם 'סגולות' המופצות על ידי שרלטנים או גורמים מסחריים, שמעוניינים בעיקר בכספם של המשתמשים.

רק תוספת לעיקר

שנית, יש לדעת שסגולות אף פעם אינן דבר עיקרי. הגורמים העיקריים המשפיעים על גורלו של האדם מבחינה רוחנית, הם תשובה והתחזקות במצוות, תפילה לקב'ה ועשיית צדקה וחסד. גורמים אלו חשובים הרבה יותר ומועילים הרבה יותר מכל סגולה פרטית (ולמעשה גם חלק ניכר מהסגולות קשור במישרין לעניינים אלה). סגולות גם אינן יכולות להחליף את ההשתדלות הטבעית; לכן מי שרוצה למשל למצוא בן זוג, צריך בראש ובראשונה... לחפש בן זוג, בדרכים המקובלות.

אני לא הבוס

שלישית, חשוב לזכור ששום סגולה אינה מועילה בכל המקרים, משום שבעולם הרוחני יש גם שיקולים נוספים. יש המתייחסים לסגולות כאמצעי 'להכריח' כביכול את הקב'ה לתת להם את מה שהם חפצים בו. אבל זו כמובן מחשבת הבל, שכן את הקב'ה אי אפשר להכריח, ושום סגולה לא תועיל לתת לאדם את מה שאינו ראוי לו, או את מה שהקב'ה יודע שאינו טוב בשבילו.

התכשיר אינו תרופה

רביעית, נאמר במשנה שאסור 'ללחוש על המכה', כלומר לומר פסוקים בשעת מחלה, מתוך מחשבה שהפסוקים עצמם מרפאים. בדומה לכך אסור להניח ספרי קודש במיטתו של חולה כסגולה לרפואה (אלא אם כן החולה שרוי בסכנת חיים). דבר זה גורם לזלזול בתורה, כאילו אין היא אלא אמצעי לתועלת גשמית. לכן במקרה שהסגולה היא דבר מצוה, כגון קריאת פרקי תהלים מסוימים, אין להתייחס אליה כדבר שמועיל מצד עצמו, אלא יש לראות אותה כדבר שמוסיף לאדם זכויות, כדי שיהיה ראוי לישועת ה'.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר