מעשה במסטיק

יעקב ברוך ב.ת. תגובות: 0

בית המדרש

שאלה מס' 471

מעשה במסטיק

'בוקי המסטיק' כך קראו כולם לברוך שנקרא על שם המסטיק הנצחי שנלעס באופן תמידי בזוויות פיו, מעבר לאופיו המרושל וחוסר הזהירות שלו נהג ברוך להדביק את המסטיקים שלו בכל מיני מקומות שונים מבלי לחשוב האם זה עלול לגרום נזק לאחרים. באחד הימים הגיע דוד לבקר את ברוך שהזמין אותו לשבת על כיסא שעליו העיף מסטיק שסיים ללעוס קודם לכן והמסטיק נדבק לו למכנסיים. דוד כעס מאד על ברוך, ושלח את המכנסיים לניקוי יבש. אבל לצערו הגדול גם שם לא הצליחו להוריד את הכתם והמכנסיים עשו את דרכם לפח האשפה, כעת דוד תבע מברוך לשלם לו על המכנסיים החדשות שהלכו לאשפה. ואילו ברוך שלמד קצת תורה בעבר טען כלפי דוד: 'אתה יודע שמבחינת ההלכה כשאדם הזיק בפעולה הנקראת 'בור' הוא פטור מלשלם על כלים, והמסטיק שלי נקרא 'בור' ואילו המכנסיים שלך מוגדרים כ'כלי' ולכן אני פטור מלשלם לך על המכנסיים..' ואילו דוד טוען לעומתו: 'נכון שיש הלכה כזאת, אבל הגעתי אליך ואתה הזמנת אותי לשבת על הכיסא הזה – אז זה לא נקרא 'בור' שמזיק ולכן אתה חייב לשלם...' מה דעתכם, מי צודק?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן ת'י סעיף א' בגדר: 'דין בור' ובסעיף כ'א בדין 'כלים בבור'. דברי הרמב'ן בספרו 'דינא דגרמי' בדין חיוב 'גרמי' בבור.  

תשובה לשאלה 'החוט המשולש' (שאלה מס' 469)

תקציר השאלה השבועית: ידידיה השאיל לרובי את המצלמה שלו, ורובי מסר אותה לשימי תוך כדי שידידיה רואה ולא מתנגד. כשידידיה ביקש אותה בחזרה, ענה רובי שהוא נתן אותה לשימי, ואילו שימי טען שהוא כבר החזיר אותה לידידיה. ובקיצור מה שהתברר שהמצלמה נעלמה, וכעת דורש ידידיה מרובי לשלם על המצלמה, על אף ששימי טוען שהחזיר אותה, כיון שרובי עצמו לא החזיר אותה לידיו. מי לדעתכם צריך לשלם על המצלמה?

 

תשובה בקצרה: רובי פטור מלשלם כיון שידידיה שתק כשראה את רובי מעביר את המצלמה לשימי, ואילו שימי יהיה פטור אם ישבע שהחזיר את המצלמה לידידיה.

תשובה בהרחבה: שומר שקיבל חפץ לשמירה ומסר אותו לשומר אחר והשומר השני טוען שהחפץ נעלם ללא כוונה או ידיעה והוא אנוס בכך, האם השומר הראשון צריך לשלם עליו? בגמרא מבואר שהשומר הראשון חייב לשלם, אף אם הוא היה שומר חינם והשני היה שומר שכר שנזהר יותר בשמירתו, כי הבעלים יכולים לטעון: לך אני מאמין ולשומר השני אני לא מאמין. וכך נפסקה ההלכה. ואף אם השני ידוע כאדם נאמן, הבעלים יכול לטעון שהם לא סומכים עליו. ולכן גם אם השומר השני ישבע שזה נגנב ממנו באונס הוא עדיין פטור מלשלם, הבעלים יכולים לתבוע את השומר הראשון כיון שבפועל לא החזיר את הפיקדון ואינו יכול להישבע שזה נגנב ממנו באונס. אולם באופן שהבעלים נהגו להפקיד באופן תדיר חפצים אצל השומר השני, אז הם לא יכולים לטעון שהשני לא נאמן עליהם, ובמקרה שהשני פטור במקרה המוגדר כאונס, גם הראשון יהיה פטור.

מסר לשומר אחר בפני בעל הבית

מקרה נוסף שהשומר הראשון יהיה פטור, אם הוא מסר את הפיקדון לשומר השני בנוכחותם של הבעלים והם ראו ושתקו, כי גם אז הבעלים לא יכולים לטעון שהם לא סומכים על השומר השני, שהרי הם ראו איך שהשומר הראשון מוסר לו את הפיקדון והם בחרו לשתוק ולא למחות.

שומר שטוען 'החזרתי'

שומר שטוען שהחזיר את החפץ לבעלים האם הוא נאמן או לא? בהלכה מבואר שהוא נאמן רק כשנשבע על כך, והוא נאמן כיון שאם הוא שקרן הוא יכול לטעון שהחפץ נאנס, ולכן כשאומר שהחזיר את החפץ הוא נאמן בכך.

בסיפור שלנו

רובי פטור מלשלם, כיון שידידיה ראה אותו משאיל את המצלמה לשימי ולא אמר דבר, ובפרט אם ידידיה היה רגיל להשאיל גם לשימי חפצים, שאז הוא אינו יכול לטעון שהוא לא סומך עליו. ושימי יהיה פטור, אם רק ישבע שהחזיר את המצלמה לידיו של ידידיה.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר