העסקה שהתבטלה

יעקב ברוך ב.ת. תגובות: 0

העסקה שהתבטלה

 

חג הפסח התקרב בצעדי ענק ויוסף חובב הוויסקי המושבע התחיל להילחץ. הוא נהג שלא למכור לגוי חמץ גמור – ולכן היה עליו להתפטר מבקבוקי הוויסקי שברשותו. ואכן שבוע לפני פסח הוא פרסם את בקבוקי הוויסקי שלו במחיר מציאה. חיים ראה את המודעה, הגיע אליו והחליט לקנות כמה בקבוקים, אלא שלא היה עליו כסף. חיים לעומתו, כן סמך על מכירת החמץ לגוי ומכר את הוויסקי לגוי. אחרי פסח התברר לחיים, שלא תהיה לו אפשרות כלכלית לשלם על הוויסקי ולכן הוא בא כעת ליוסף וביקש ממנו לקחת את הוויסקי בחזרה. אבל יוסף טוען: 'עכשיו אתה עושה לי נזק. כי אני הרי לא מכרתי את הבקבוקים ובנוסף, אני בכלל לא סומך על המכירה' האם חיים יכול לבטל את המכירה? או שהוא יצטרך בכל זאת לשלם על הוויסקי?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן ק'צ סעיפים: ', ט'ו, י'ז בדין: 'איך והאם מתבטל המקח כשאינו משלם ותבע את חובו'.

תשובה לשאלה 'כסף מיותר' (שאלה מס' 534)

תקציר השאלה השבועית: לששון היה לו דוכן מסודר שבו היה מוכר ספרים בבתי הכנסת. באחד הימים גילה ששון 100 ש'ח מיותרים באחת הקופות. הוא ניגש לרב ושאל מה לעשות עם הכסף, יכול להיות שמישהו התבלבל ושם שטר כסף גדול במקום שטר קטן יותר, מצד שני – יתכן גם שמישהו החליט לשלם על חוב מהעבר. מצד שלישי, יתכן גם שזה שייך לכמה קונים. מה לדעתכם השיב לו הרב?

תשובה בקצרה: ששון צריך לפרסם היכן שנמצא הסף שהיה בקופה כסף מיותר. ואם לא יבואו לדרוש אותו מותר לו להשאיר את הכסף לעצמו.

תשובה בהרחבה: אדם שהיה אמור לקבל אלף ש'ח על חפץ שמכר או הלוואה שנתן, ומצא שם כסף נוסף, נפסק בהלכה שככל שאפשר לתלות שהייתה כאן טעות של הנותן, כגון שהיו שם עשרה שטרות של מאה, ומצא שם שטר נוסף של מאה או שני שטרות של חמישים, אז מסתבר שהנותן הכניס שטר נוסף בטעות וצריך להחזיר לו את זה, אבל אם למשל נוספו שם שני שטרות של עשרים, שאז לא מסתבר שהנותן הכניס בטעות שטרות אחרים לגמרי, המקבל אינו צריך להחזיר את הכסף היות וככל הנראה הנותן הוסיף זאת כמתנה או על חשבון חוב ישן וכדומה. ואפילו אם הנותן אף פעם אינו נותן מתנות, יתכן שלקח ממנו פעם משהו, ומחמת הבושה מצא דרך להבליע לו את זה בתוך החשבון, ואפילו אם מעולם לא היה לו שום קשר אתו, כך שבוודאי לא גזל ממנו כלום, עדיין יתכן שאדם אחר גזל ממנו, והוא ביקש ממנו שיצרף את זה יחד עם שאר הכסף.

אולם יש פוסקים שכתבו שבזמננו שאנשים טרודים והטעויות מצויות, תמיד יש לחשוש שאכן הייתה טעות, אלא אם כן מדובר בסכום חריג שאין סיבה לטעות בו.

 

בסיפור שלנו

בסיפור שלנו, אם הסכום הנוסף בקופה הוא כזה שיש הסתברות שאחד הקונים הכניס אותו בטעות, ששון חייב לנסות להחזיר אותו לבעלים מדין השבת אבדה. ואם יבוא מישהו שיוכיח שהוא הניח את הכסף בטעות והוא עדיין לא התייאש, ששון חייב להחזיר את הכסף. ואם אין לו הוכחה, אבל אם עבר זמן ואף אחד לא תבע את הכסף ראוי להחזיר לו. אבל אם מצא שטר שאין שום הסתברות שזה הוכנס בטעות, וכגון שמחירו של כל ספר הוא 10 שקלים, ולצד כל השקלים הבודדים היה שם עוד שטר של מאה שקלים, אז מסתבר שזה מתנה או השבת גזלה או שמישהו שילם מראש על כמה ספרים כי לא היה לו כסף מדויק, ולכן הכסף שייך לששון.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר