המעיל שהתחלף

יעקב ברוך ב.ת. תגובות: 0

בית המדרש

שאלה מס' 581

המעיל שהתחלף

גשמי זלעפות ירדו באותו יום, כאשר ברוך נכנס לבית הכנסת לתפילת מנחה. הוא הוריד מעליו את המעיל הספוג במים ותלה אותו בכניסה. בסיום התפילה לקח את המעיל והלך הביתה. יומיים לאחר מכן, מצא מסמכים בכיס המעיל ונחרד לגלות שלקח מעיל של אדם אחר בטעות. הוא מיהר לבית הכנסת, מצא את המעיל שלו ותלה במקומו את המעיל השני והלך הביתה. שבוע לאחר מכן, גילה ברוך מי היה הבעלים של המעיל שהוחלף ושמע ממנו שהיה בכיס המעיל סכום כסף שנגנב לו עד שמצא את המעיל. ברוך ניגש לרב בית הכנסת ושאל האם הוא צריך לשלם על הכסף שננגב. מה לדעתכם השיב לו הרב?

מעיינים בספרים ולומדים לפסוק הלכה או משפט: שולחן ערוך 'חושן משפט' סימן רס'ט סעיף ט' במילים: 'האם היה לו מותר להחזיר'. ובסימן רצ'א סעיף ד' במילים: 'האם קיבל שמירה'.

תשובה לשאלה 'נסיעת מבחן' (שאלה מס' 579)

תקציר השאלה השבועית: אלירן ורוני יצאו לסיבוב עם הג'יפ החדש של רוני. במהלך הנסיעה עצר רוני בתחנת דלק וביקש מאלירן למלא דלק בזמן שהוא הולך לקנות קפה. אלירן מילא בטעות סולר במקום בנזין, רוני עלה לג'יפ והחל בנסיעה ואז המנוע נכבה. לאחר שהג'יפ הגיע למוסך התברר שהנזק עומד על ששת אלפים שקלים ורוני תבע מאלירן לשלם על הנזק. אבל אלירן טוען: 'את עלות הסולר אני מוכן לשלם, אבל אתה נהגת ברכב, אז אתה גרמת את הנזק לעצמך...' מה דעתכם? מי צריך לשאת בעלות הנזק?

תשובה בקצרה: אלירן ישלם רק את עלות הסולר, אבל רוני לא יכול לחייב אותו בתשלום הנזק.

תשובה בהרחבה: בגמרא (תלמוד בבלי מסכת 'בבא קמא' דף מ'ז עמוד ב') מובא מקרה של אדם שהניח רעל לפני בהמת חברו ואכלה הבהמה ומתה, והדין הוא שפטור המזיק מדיני 'אדם' וחייב בדיני 'שמיים', מכיוון שיכול לטעון המזיק 'היה לה שלא תאכל' - שהבהמה יכלה שלא לאכול את הרעל וכיוון שהחליטה לאכול היא גרמה את הנזק לעצמה. ה'תוספות' על המקום הסביר שכל נזק שאדם עושה, שלא היה נגרם ללא שיתוף פעולה מצד הניזק, במקרה כזה המזיק פטור בדיני 'אדם' וחייב בדיני 'שמיים' וזה הטעם שהמזיק פטור כאשר הבהמה אכלה את הרעל.

בסיפור שלנו

למרות שאלירן מילא את מכל הדלק והוא הניח את הנזק בתוך הג'יפ עצמו, עדיין ברור לנו שאם רוני לא היה נוהג ברכב הנזק לא היה קורה בפועל. ולכן אלירן צריך לשלם על ריקון מכל הסולר אבל על הנזק שנגרם כתוצאה מהנסיעה של רוני הוא פטור מתשלום.

דבר נוסף: אם המתדלק של התחנה היה עושה טעות כזאת, הוא היה חייב בתשלום הנזק, מכיוון שבעלי הרכבים סומכים עליו שימלא את הדלק המתאים כפי שנפסק בדין: 'מראה דינר לשולחני' (צ'יינג') שחייב כשנתגלה שהדינר מזויף. אבל לגבי אדם פרטי שאינו איש מקצוע, פטור המזיק בדיני 'אדם' על סמך הטעם שהובא בגמרא לעיל: 'היה לה שלא תאכל'.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר