סופרים שבע כפול שבע

רבני שלום לעם תגובות: 0

ספירת העומר היא מצווה מן התורה, ולפיה יש לספור שבעה שבועות החל ממחרת יום הפסח ועד לחג השבועות.

קרבן העומר

ספירת העומר מתחילה ב'קרבן העומר', הקרבן קרוי 'עומר' על שם הכמות של השעורים שהובאה לבית המקדש, והכהן היה מניף את התבואה לפני ה', ולכן נקרא הקרבן גם בשם 'עומר התנופה'.

העומר מובא מן השעורים שהחלו להבשיל בתקופה זו. עד להקרבת העומר חל איסור לאכול מהתבואה החדשה, ורק עם הקרבתו מותרת אכילת התבואה החדשה.

שתי הלחם

אף שקרבן העומר מתיר את אכילת התבואה החדשה, בבית המקדש לא הוקרבו קרבנות מהחיטה החדשה עד לחג השבועות, יום לאחר סיום הספירה, אז היו מקריבים את קרבן 'שתי הלחם' מהחיטה החדשה.

הספירה

בתורה נצטווינו (ויקרא כג): וּסְפַרְתֶּם לָכֶם מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת מִיּוֹם הֲבִיאֲכֶם אֶת עֹמֶר הַתְּנוּפָה שֶׁבַע שַׁבָּתוֹת תְּמִימֹת תִּהְיֶינָה. עַד מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת הַשְּׁבִיעִת תִּסְפְּרוּ חֲמִשִּׁים יוֹם וְהִקְרַבְתֶּם מִנְחָה חֲדָשָׁה לַה'.

אף שבימינו אין לנו אפשרות להקריב את קרבן העומר או את המנחה החדשה של שתי הלחם, מצווה על כל אחד ואחד לספור את ארבעים ותשעת הימים שבין פסח לחג השבועות.

הספירה נעשית בברכה מדי ערב לאחר צאת הכוכבים, ומזכירים בה גם את מספר הימים וגם את מספר השבועות שחלפו.

למה סופרים

בשעה שאמר משה לבני ישראל במצרים: 'תעבדון את האלהים על ההר הזה' (שמות ג' י'ב),
אמרו לו ישראל: 'משה רבינו, אימתי תהיה עבודה זו? מתי נזכה לקבל את התורה?
אמר  להם: 'לסוף חמישים יום'. והיו בני ישראל סופרים כל אחד ואחד לעצמו.
מכאן קבעו חכמים לספירת העומר לכל אחד מישראל.
(עפ'י רבינו ניסים במסכת פסחים)

הספירה מסמלת אפוא את הציפייה של בני ישראל לשמוע את דברי ה', את הכמיהה להגיע מהשחרור ממצרים אל מעמד הר סיני. וגם אנו סופרים כדי לזכור ולהיזכר, ולהגיע ליום חג השבועות בציפייה לקבלת התורה בלבותינו מחדש.

אדם ובהמה

רעיון מעניין נוסף קשור בעובדה שקרבן העומר המובא בחג הפסח עשוי שעורים, ואילו קרבן שתי הלחם המובא בחג השבועות עשוי חיטים. השעורים הם מאכל בהמה, בחג הפסח היו בני ישראל עם של עבדים משוחררים, הם היו חסרים צביון רוחני, הם עדיין לא קיבלו את התורה. רק בחג השבועות, כשעמדו למרגלות הר סיני הם התרוממו

מעולם החומר, הם קיבלו מעמד גבוה יותר והפכו לראויים לתואר 'אדם'. וזו הסיבה שקרבן שתי הלחם בא מחיטים שהם מאכל אדם.

על מנהגי האבלות בספירת העומר והסיבה שלהם נכתוב בגיליון הבא בעזרת ה'.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר