ט'ו באב

תגובות: 0

חכמים הגדירו את ט'ו באב כיום טוב לישראל, וסיפרו כי בנות ישראל היו יוצאות ביום זה לחולל בכרמים וממליצות לבני ישראל לבחור בת זוג הראויה להם לא לפי היופי אלא לפי המשפחה ויראת השמים.

ואמרו כי כמה דברים חשובים אירעו ביום זה:

א. חג של עצים  

ט'ו באב, בהתחשב בעונת החום שבה הוא חל, הוא הזמן האחרון המתאים לכריתת עצים לבית המקדש לצורך הקרבת הקרבנות בשנה הקרובה.
היו תקופות שבהן הערימו הגויים קשיים על היהודים שהיו מעוניינים להעלות עצים לבית המקדש, ולשם כך היו היהודים נוהגים בערמה ומעלים את העצים בדרכים יצירתיות כשהם נושאים אותם כסולמות או כלי עץ גדולים, ואחר כך היו מפרקים אותם בירושלים.

ב. לא מתים יותר  

אחרי חטא המרגלים נגזר על יוצאי מצרים למות במדבר במשך ארבעים שנה, יום ט'ו באב של השנה האחרונה במדבר סימל את יום סיום הגזירה, ובני ישראל ציינו אותו כיום חג.

ג. מזל טוב, מתחתנים! 

מימות משה רבנו נפסקה ההלכה: כל בת שקיבלה נחלת קרקע בירושה לא תוכל להינשא אלא לבן שבטה בלבד, בכדי שלא תעבור נחלת הארץ משבט לשבט. בעת קופת השופטים אסרו על עצמם בני כל השבטים בשבועה להינשא עם שבט בנימין. וכעבור זמן הותרה השבועה והותרו להינשא לבנות שבט בנימין, ואף בנות שירשו נחלה הותרו להינשא עם בני שבטים אחרים.

ד. עולים לירושלים 

ירבעם בן נבט, המלך שהחטיא את ישראל והעמיד עגלים לפולחן, אסר על תושבי ממלכת ישראל לעלות לבית המקדש הנמצא בשטח ממלכת יהודה. רק כאשר מלך הושע בן אלה הוא הסיר את השומרים שהעמיד ירבעם, והיה זה ביום ט'ו באב.
ה. קברים בביתר לאחר המרד הגדול בעיר ביתר הרגו הרומאים אלפי יהודים ולא התירו להביאם לקבורה. רק ביום ט'ו באב לאחר תקופה ארוכה התירו לקבור אותם.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר