מלאכות שבת 16 - מפשיט, מעבד, ממחק, משרטט

תגובות: 0

27. מפשיט
הגדרת המלאכה: הפשטת עורו של בעל חיים
המלאכה במשכן: הפשיטו את עורם של בעלי החיים (עזים, תחשים) לצורך הכנת היריעות לכיסוי המשכן.
תולדות: הפרדת שני חלקי העורות זה מזה - עור הבהמה מחולק לשני חלקים, החלק הסמוך לבשר נקרא דוכסטוס, והחלק הסמוך לשיער נקרא קלף, ואין להפריד ביניהם בשבת.
הלכה למעשה: אין להפשיט עור מעוף שלא עבר בישול. אין איסור להפשיט עור של בעל חיים מבושל.

28. מעבד
הגדרת המלאכה: עיבוד וריכוך העור באמצעות המלחה או סיד וכדו' כדי להכשירו לשימוש.
המלאכה במשכן: עיבדו את העורות לצורך הכנת היריעות.
תולדות: דריסת העור ברגלים עד להתקשותו. וכן ריכוך עור בשמן.
הלכה למעשה: עיבוד של מאכלים אין בו איסור מהתורה, אך חכמים אסרו בדברים מסוימים לעשות זאת בשבת כיוון שהדבר דומה לעיבוד, ובכלל זה הכשרת עוף לא מבושל על ידי המלחה.

29. ממחק
הגדרת המלאכה: החלקת העור והסרת השיער לצורך הכשרת העור למלאכה.
המלאכה במשכן: החליקו את העורות לצורך היריעות.
תולדות: הסרת נוצות מקנה הנוצה. החלקת שעווה או זפת.
הלכה למעשה: אסור לגרד בשבת לכלוך מנעל במכשיר חד, כדי שלא יוריד משכבת העור החיצונית ויעבור על איסור ממחק. אין למרוח משחה על הגוף בשבת. מותר להניח משחה על פצע מבלי למרוח.

30. משרטט
הגדרת המלאכה: ציון סימנים לצורך חיתוך או כתיבה בקו ישר.
המלאכה במשכן: שרטטו על גבי העורות סימנים במקומות המיועדים לחיתוך.
תולדות: סימון בצבע על קרש או אבן כדי לחתוך אותם בקו ישר.
הלכה למעשה: אין לשרטט בשבת סימונים במקומות המיועדים לחיתוך, כמו נייר, עץ, בד וכדו'.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר