מלאכות שבת 18 - בונה, סותר, מכבה, מבעיר

תגובות: 0

34. בונה
הגדרת המלאכה: בניית בית או הכנת מקום לשימוש מוגדר, וכל הקשור בכך (יסודות, תשתית, התקנת דלתות חלונות וכו').
המלאכה במשכן:  העמידו והרכיבו את הקרשים וכיסו אותם ביריעות.
תולדות: חיבור שני קרשים זה לזה על ידי מסמר וכדו', עשיית אהל קבוע מיריעה אחת. קידוח - עשיית נקב בבית כדי שיצאו המים וכדו'. בניית כלים חדשים. גיבון גבינה בדרך שמעניקה צורה לגבינה.
הלכה למעשה: תריס או חלון שיצאו ממקומם, אסור להחזירם בשבת. דלת מארון או ממשקוף שיצאה ממקומה, אסור להחזירה בשבת.  אין לבנות דברים מנייר או קרטון. אסור לקלוע שערות מחוברות.

35. סותר
הגדרת המלאכה: סתירת בניין או כל מקום המוגדר כרשות בפני עצמו, במטרה לתקן ולבנות מחדש.
המלאכה במשכן: כשנדדו בני ישראל ממקומם במדבר, היו מפרקים את המשכן.
תולדות: סתירה שלא על מנת לבנות מחדש. פירוק אהל קבוע. פירוק דלת או חלון מציריה.
הלכה למעשה: אסור להוציא דלת המחוברת בצירים למשקוף או לארון.  אסור לשבור כלי שלם. אסור לסתור קליעת שערות מחוברות.  אין לפרק מקל של מטאטא או מגב, וכן קת של פטיש וכדו'.

36. מכבה
הגדרת המלאכה: כיבוי אש לצורך מטרה (כמו שימוש בפחמים וכו').
המלאכה במשכן: במשכן כיבו את הגחלים כדי לעשות מהן פחמים שבעזרתן התיכו את הזהב.
תולדות: הוצאת שמן מנר דולק. כיבוי גחלת של מתכת.
הלכה למעשה: אסור לסובב את כפתור הגז ולהקטין את האש. צריך להיזהר בעת פתיחת דלת או חלון מול הנרות שלא יכבו על ידי הרוח. צריך להיזהר שלא לטלטל שולחן שיש עליו נרות דולקים, כדי שלא יבוא לידי איסור כיבוי והבערה.

37. מבעיר
הגדרת המלאכה: יצירת אש לחימום בישול וכו'.
המלאכה במשכן: לצורך יציקת האדנים הבעירו אש, וע'י האש יצקו את הכסף והזהב.
תולדות: הוספת שמן לנר דולק. חימום מתכת, עד למצב אדום. לחתות בגחלים.
הלכה למעשה: גזרו חכמים שלא לקרוא בשבת לאור הנר מחשש להטיית הנר ותיקון האש. עוד גזרו שלא להדליק נרות בפתילות ושמנים שאינם דולקים יפה - מחשש שמא יבוא להטות את הנר כדי שידלק יפה. אין להגדיל להבת אש בשבת. נסיעה במכונית אסורה בעיקר בגלל פעולת ההבערה. גם את השימוש בחשמל אסרו בגלל פעולת ההבערה.
לכל המלאכות פרטים רבים, ולהלכה למעשה יש לעיין בספרי ההלכה השונים.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר