מזוזה

תגובות: 0

למה מנשקים אותה?

מה כתוב בה? בתוך בית המזוזה מגולגל קלף עשוי מעור בהמה טהורה, ועליו כתובים בידי סופר סת'ם (ראשי תיבות ספרי תורה, תפילין, מזוזות) פסוקים מפרשת 'שמע ישראל' ופרשת 'והיה אם שמוע'. שתי פרשיות אלו עוסקות בקבלת עול מלכות שמים וקבלת עול המצוות.
ומה מאחוריה? אם תהפכו את קלף המזוזה תמצאו כי בצדה האחורי כתובות האותיות ש-ד-י, היוצרות את אחד מכינויו של הקדוש ברוך הוא, והן גם משמשות כראשי תיבות הרומזים על מהות המזוזה: שומר דלתות ישראל.
תזכורת: מצוות המזוזה מזכירה לנו את היותנו נאמנים לה', וכי הוא משגיח עלינו בכל מעשינו.
רבים נוהגים לנשק את המזוזה בכניסתם ובצאתם כאות לכבוד ולאמונה בבורא עולם, וכסימן המעיד על הרצון לקבל עול מלכות שמים.

למה קוראים לה מזוזה?

העמודים שבצדי הדלת שעליהם נשען המשקוף נקראים בלשון המקרא 'מזוזה'. וכיוון שציוותה התורה שנכתוב את דברי האמונה לזיכרון על מזוזת הבית, אנו קוראים לקלף הזה 'מזוזה'.
ויש גם רמז, על פי הפסוק: 'וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך', המילה 'מזוזות' מורכבת מאותיות זז-מוות, לרמוז כי סגולתה של המזוזה שהיא שומרת על הבית מפני פגעים רעים ומזיקים.

הלכה בקצרה

המזוזה: ראוי לקנות מזוזה מסופר סת'ם ירא שמים, בגלל בעיה גדולה של מזוזות מזויפות שנמכרות בשווקים.
מיקום המזוזה: על פתח הבית בצד הימני של המשקוף. בשליש העליון.
תנאי החדר: החדר צריך להיות בגודל של שני מטר מרובע לפחות (ארבע על ארבע אמות), והוא משמש למגורים וכדומה, ולא לשימושים שיש בהם בזיון וטינופת.
ברכה: בעל הבית הקובע מזוזה מברך 'ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה'. ואילו אדם אחר הקובע מזוזה מברך 'ברוך... על קביעת מזוזה'.

מי שומר על מי

ארטבון המלך שלח מרגלית יקרה כמתנה לרבי יהודה נשיא ישראל (לפני כ- 1800 שנה), ובתמורה למתנתו שלח לו רבי יהודה מזוזה.
התפלא ארטבון ושאל את רבי יהודה: אני שלחתי לך דבר ששווה אלף זוז [מטבע קדומה] ואתה שולח לי חתיכת קלף שאפשר לרכוש בשני זוזים?
השיב לו רבי יהודה הנשיא: אתה שלחת לי דבר שאני צריך לטרוח ולשמור עליו מפני הגנבים. ואילו אני שלחתי לך דבר ששומר עליך מבחוץ. ועל כך נאמר בספר תהלים: 'ה' שומרך, ה' צילך על יד ימינך'.

(עפ'י תלמוד ירושלמי מסכת פאה)

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר