ברכות

תגובות: 0

מהי ברכה?
ברכה היא פנייה לבורא העולם, שבה אנו משבחים אותו על חסדיו. כל הברכות מתחילות במילים “ברוך אתה ה’’’’’’’’ א-להינו מלך העולם”, וממשיכות בדברי הודאה ובקשה נוספים.


מהם סוגי הברכות שאנו צריכים לברך?
ישנם  כמה  סוגים של ברכות שאנו מצווים לברך:
ברכות על הנאה – אלו ברכות שאנו מברכים לפני שאנו נהנים מהעולם שברא עבורנו בורא העולם, למשל לפני אכילה ושתייה. סוג זה של ברכות נקרא “ברכות הנהנין” והוא כולל למשל את הברכות “בורא פרי העץ”, או “בורא מיני בשמים” וכדומה.
ברכות על המצוות – אלו ברכות שמברכים לפני קיום מצווה, כמו הברכה “אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין”.  
ברכות הודאה –  ברכות שבהן אנו מודים לקב”ה על החסדים שעושה עמנו בכל יום, כמו למשל ברכת “שעשה לי כל צרכי”, שבה מודים על  כך שאנו נעולים בנעליים.
ברכות שבח – ברכות שבהן אנו משבחים את הקב”ה על גדולתו בכל התחומים, כמו למשל ברכת “עושה מעשה בראשית”, או ברכת “האל הקדוש”.
ברכות תפילה וברכות בקשה – ברכות שבהן אנו מבקשים מהקב”ה שימלא משאלות לבנו לטובה, כמו למשל ברכת “רפאנו”.
המטרה של ברכות ההודאה היא, שנזכור תמיד את הבורא, ונירא מפניו.

מה המקור לחיוב בברכות?
ישנן שתי ברכות שלומדים מן התורה.
ברכת המזון: כתובה בפירוש בתורה “ואכלת ושבעת וברכת את ד’’’’’’’’ אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך”.
ברכת התורה: נלמדת מהפסוק “כי שם ד’’’’’’’’ אקרא הבו גודל לאלוקינו”, כלומר, כאשר קוראים בשם ה’’’’’’’’ ולומדים תורה יש לגדל את שם ה’’’’’’’’ על ידי אמירת ברכה.
שאר הברכות: תוקנו על ידי אנשי כנסת הגדולה, שהיו ראשי חכמי ישראל בתחילת ימי הבית השני.

מדוע תיקנו אנשי כנסת הגדולה את הברכות? 
ברכות הנהנין:
חכמינו הסבירו שהעולם הזה שייך לקב”ה והברכה היא כמו בקשת רשות ממנו ליהנות מהעולם.
ברכות שבתפילה: התפילות יוצרות קשר לבורא עולם, ותוקנו במקום הקרבנות שהיוו בשעתם את הקשר עם הבורא.
ברכות על המצוות: גם הן תוקנו על ידי אנשי כנסת הגדולה כדי להודות לד’’’’’’’’ על הטובות הרוחניות שמיטיב לנו בנתנו לנו את המצוות.

מדוע חשוב להקפיד על נוסח הברכות?
אנשי כנסת הגדולה היו גדולים בתורה. במילים שניסחו הם קבעו בדיוק רב את המילים המתאימות, והכניסו לתוכן את המשמעויות המתאימות. לכן חשוב לומר את הנוסח המדויק של הברכה, על מנת שהברכה תתקבל. 

מדוע נוהגים לבקש ברכות מצדיקים?
לברכות של הצדיקים יש תועלת מרובה. ספר בראשית שאנו מסיימים השבת מלא בברכות. הקב”ה מברך את האבות, יצחק מברך את יעקב, ויעקב מצדו מברך את פרעה, ומברך את בניו לפני מותו.
הצדיקים קיבלו מהקב”ה את היכולת להוריד לעולם שפע של ברכה. הסיבה לכך היא, שהצדיקים עושים את רצון ה’’’’’’’’ ולכן הקב”ה עושה את רצונם ומסכים לברכותיהם.

האם יש ערך לברכה של כל אדם?
חכמינו מלמדים שגם ברכה של אדם פשוט יכולה להועיל, ולכן מי שמברך אותנו, צריך לומר על ברכתו “וכן למר”, תגובה שפירושה הסכמה לברכתו וברכה נוספת למברך עצמו. 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר