הרשו'ת לשאול

רבני שלום לעם תגובות: 0

מה זה משנה לקב'ה אם אנחנו אוכלים כשר או לא כשר, או לדוגמא בשר בחלב?
תפקידו של היהודי כאן בעולם הוא לברר את הטוב מהרע ולהגביר את החלקים הטובים, על ידי שהוא מתנהג בדרך הטובה והישרה. כאשר חטא אדם הראשון התערבבו הטוב והרע יחדיו בכל העולמות ולכן תפקידנו כתולדותיו של אדם הראשון לברר את הטוב מתוך הרע.

כשם שמערכת העיכול שלנו נועדה לברר מהאוכל את החלקים הדרושים לקיום הגוף והפסולת מתפנה החוצה, כעין זאת מוטל על האדם לברור בין המאכלים מצד יסודם והרכבתם. ישנם מאכלים שמצד תזונתם הגופנית הינם מעולים, אבל משפיעים על האדם לרעה. האדם אינו מורכב מגוף בלבד אלא מנפש, רוח ונשמה. כשם שהאוכל נותן לאדם כוח פיזי והרגשה טובה או רעה, כך יש בו את החלק הרוחני המטביע בו מידות טובות או רעות. למשל: ישנם מאכלים שיכולים להגביר תשוקה, וישנם מאכלים שמקררים את מזגו של האדם. בכל מאכל ישנו כוח רוחני שהוא עיקר המאכל ומשריש באדם כוח או טוב או רע, המאכלים משפיעים על האדם גם בהקשר הרוחני ולא רק בתזונה הגופנית הפסוק אומר: 'כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על מוצא פי ה'. מאכלים אסורים כמו בעלי חיים טמאים, שקצים ורמשים מטביעים באדם מידות כמידותיהם של בעלי החיים הנאכלים. לעומתם, בעלי החיים שהותרו לאכילה מטביעים באדם מידות מתוקנות ולכן קיבלנו את ההוראה האלוקית, לבחור במאכלים הכשרים המותאמים גם לבריאות הגופנית וגם לבריאות הרוחנית.


יש לנו פסלים בחצר, וחבר אמר לי שצריך לשבור איבר לאותם פסלים כי זה איסור מהתורה. מדוע זה אסור אם אנחנו לא משתחווים להם?
תבליט או צורת פסל שנעשה לשם עבודה זרה, או לסמל דת ואמונה בכוח מסוים. אסור ברכישה, קניה והחזקה. בין אם זה דמות אדם, חיה או שמש וירח וכדו'. לכן, מי שמטייל במקומות שונים בעולם שמוכרים בהם דברים מעין אלו, לא יקנה דברים המסמלים ענייני עבודה זרה וימנע מעצמו את האיסור המפורש בתורה: 'לא תעשה לך פסל וכל תמונה' האיסור כולל אף קניה, רכישה ואחזקה של סמלי עבודה זרה. אמנם, צורות שנעשו לנוי ולא לשם עבודה זרה אין בהם איסור. ולכן הדין שונה בתבליט בצורת בני אדם שעשוי מעץ או אבן או חומר אחר שנאסר כדי שלא יטעו בני אדם בפסלים הללו, לכן צריך לפגום באחד מאיברי הפסל במקום בולט כדי שיבחינו שאינו לשם עבודה זרה. כמו כן אסור לפסל דמות מלאך או כל עניין שמיימי מחמת הזהירות והריחוק מעבודה זרה. אמנם בדורות אלו כבר ניטל הכוח של האמונה בעבודה זרה, כפי שכתב הרמב'ם שאמונת הנצרות והאסלאם יסודם בא-ל אחד, אם כי הנצרות מאמינים בשלושה ולכן לצלב יש דין של עבודה זרה מחמת שהוא מסמל כוח משותף ואסור לנו לתת כוח לפרטים אחרים ואנו עובדים את האל באופן ישיר, אבל בהחלט סמל או דמות עבודה זרה מעוררים את כוחות הרוע וגורמים להם לשלוט ועל האדם להשתדל לסלק אותם ולא לתת אפשרות אחיזה במקומות אלו.

 

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר