הכל לטובה

רבני שלום לעם תגובות: 0

שמעתי שבמקום הקדוש ביותר לעם ישראל הנקרא 'קודש הקודשים', היה ארון שעל גביו צורה של שני דמויות אנושיות. מה הרעיון שמאחורי העניין?

מושגים רוחניים כיום נתפסים אצלנו כדברים שמימיים ומנותקים מהמציאות. כשעם ישראל היה בשלמותו ובית המקדש היה בנוי ושרתה השכינה, מציאות האל הייתה נתפסת בהשגת בני האדם והייתה חלק בלתי נפרד מתחומי החיים. מציאותו של הקב'ה באותה תקופה לא הייתה דבר נסתר ונעלם, אלא בני ישראל חיו עם ההרגשה של השגחתו היומיומית של האל באופן תמידי. זהו רצונו של הקב'ה שבחר לו מקום לשכון ב'תחתונים' (הכוונה לעולם שלנו הקיים מתחת לעולמות העליונים). כבודו של הקב'ה מתבטא בכך שהוא מצמצם את עצמו למושגים של עולם החומר ומופיע בהתגלותו בעולם דל מושגים רוחניים אינסופיים. חיבור זה של האל, גרם לשלימות עליונה של כל המציאות הטבעית. הכרובים בבית קודש הקודשים סימלו את אהבתו של הבורא לעם ישראל ובשעה שהיו הכרובים מעורים זה בזה, זה ביטא את האהבה והרחמים שבין הבורא לעם הבחירה. כאשר היו עולים לרגל, היו גוללים את הפרוכת ומראים לכל ישראל את הכרובים כדי להראות את חיבת הקב'ה לעם ישראל. כאשר הגיע זמן חורבן בית המקדש ונכנסו גויים להיכל וראו את הכרובים ופניהם איש אל אחיו, צחקו על עם ישראל ואמרו להם: 'עם שהברכה נמצאת בידיו, יתעסק בדמויות צעצועים מעין אלו?' ואכן באותו זמן כבר נסתלקה השכינה מבית המקדש, והוא איבד את משמעותו הרוחנית. הריסת בית המקדש בפועל בעקבות חטאי עם ישראל מוגדרת כ'טחינת קמח טחון שכבר נטחן', והשפעתו הרוחנית שתפסה אז משמעות כבר נסתלקה ממנו.

מה פירוש המאמר 'כל מה דעביד רחמנא לטב עביד'? ומהי ההגדרה למושג 'טוב'?

משמעות מאמר חז'ל זה, נועדה להזכיר לנו שכל שעושה הקב'ה הוא לטובה. ייתכן שבאותו רגע הדבר קשה עבורנו, אבל בהמשך תצמח מכך טובה, כסיפור המפורסם על רבי עקיבא שבדרכו לעיר רחוקה נלקחו ממנו הנר והתרנגול, אבל זה מה שהציל אותו מידי השודדים. לפעמים יסורים מכפרים על העברות וזה מה שטוב לאדם. עלינו להאמין ששום דבר לא קורה לחינם ולכל דבר יש משמעות.

לפעמים אדם מסבב רעה לעצמו, וה' פועל כדי לסלקה ממנו. אדם בוחר ללכת למקום מסוים שבו הוא מסתכן בנפשו או בממונו. ובדרך הוא מחליק ומשנה תכניות, או מפסיד אוטובוס, וכל הדברים הללו נעשים בידי הבורא לטובתו בלבד, בעוד שהוא אינו יודע על הסכנה שנמנעה ממנו ומתרעם על איבוד הזמן ושינוי התוכניות. לכן, חשוב לדעת ולחיות עם העובדה שהכול מאת ה' ונעשה לטובה עבורנו, גם אם איננו רואים זאת בצורה מיידית.

תגובות (0)

כתוב תגובה:

כתובת

"שלום לעם"

ע"י עמותת "גבריאל שר ישראל" (ע.ר. 58-037849-5)

רח' בני ברית 18 ירושלים

02-5022881

webmaster@shalomlaam.co.il

צור קשר